JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Onderzoek

De docenten die betrokken zijn bij het Practoraat Mediawijsheid werken wekelijks aan een eigen leervraag. Hierbij wordt de design thinking-methode gehanteerd: vormen van praktisch onderzoek worden direct gekoppeld aan de eigen onderwijspraktijk. Wij delen graag de bevindingen van experimenten of ondersteunend literatuuronderzoek. Heb je een suggestie voor ons? Of wil je dat de leergemeenschap zich over een specifieke vraag buigt? Wij horen het graag!

Format | Lesbrief

Het Practoraat Mediawijsheid hanteert een lesvoorbereidingsformulier met vaste onderdelen. Op die manier geven we docenten houvast bij het ontwerpen van een les.
Lees meer

Hoe komen de producten van het Practoraat Mediawijsheid tot stand?

Al deze producten zijn, onder de creative commons-licentie, vrij te gebruiken. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar hoe zijn deze producten tot stand gekomen?
Lees meer

Onderzoek | Leren en lesgeven met ict

Aan de hand van de monitor Leren en lesgeven met ict is er per school een plan van aanpak opgesteld.
Lees meer

Onderzoek | Lessenserie video cv’s

Een handzame lessenserie over video cv’s om te geven aan studenten die schrijfvaardig minder zijn dan mondeling.
Lees meer

Onderzoek | Werkvormentool

Hoe kun je in je online les toch werkvormen inzetten? Welke werkvormen zijn geschikt voor zowel de online als offline les? En welke werkvorm past bij welke rol van de docent?
Lees meer

Onderzoek | Gepersonaliseerd leren met ict

Docenten onderzoeken in een “designteam” hoe ict kan bijdragen aan leren op maat.
Lees meer

Competentieprofiel van de ‘Digitaal vaardige mbo-docent’.

Bekijk het competentieprofiel van de ‘Digitaal vaardige mbo-docent’.
Lees meer

Onderzoek | Informatie beveiliging en privacy

Outger Commandeur van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het bewustzijn over informatiebeveiliging en privacy.
Lees meer

Onderzoek | Digitools & de zes rollen van de docent

Max Grootjen van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzocht welke digitool bij welke kerntaak van de docent ingezet kan worden.
Lees meer

Wetenschappelijke publicatie | Channel 6 Fake

Onderzoekers van de Universiteit hebben recent over Channel 6 Fake News een wetenschappelijke publicatie
Lees meer

Onderzoek | De inrichting van Microsoft Teams

Anne-Floor Brouwer heeft onderzocht hoe de docenten een Microsoft Teams pagina’s ingerichten en gebruiken met hun onderwijsteam.
Lees meer

Onderzoek | Surveillancekapitalisme

Maarten Walet van ROC TOP heeft naar aanleiding van zijn onderzoek bij het Practoraat een lessenreeks over surveillancekapitalisme ontwikkeld.
Lees meer

Whitepaper | Het waarom van i-coaching

De i-coach is geïntroduceerd als de brug tussen het onderwijs en ict, maar wat brengt deze rol de docent zelf? Hoe staat het met professionalisering op het gebied van digitale deskundigheid?
Lees meer

Keuzedeel | Mediawijze zorg- welzijnsprofessional

Docent in de sector zorg en welzijn en wil jij aandacht besteden aan mediawijsheid? Bekijk het keuzedeel.
Lees meer

Format | Lesbrief online lesgeven

Nu de mbo-scholen gedeeltelijk opengaan ontstaat er een mix tussen online en klassikale lessen. Ter ondersteuning heeft het Practoraat een format voor online lesgeven ontwikkeld.
Lees meer

Whitepaper | AVG bij de inzet van technologie in jouw lessen

Waarom moet je rekening houden met de AVG bij de inzet van technologie in jouw lessen? Technologie in het onderwijs biedt nieuwe mogelijkheden.
Lees meer