JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Leerrendement verbeteren met Airoc

Leerrendement van bpv verbeteren met Airoc

28 juni 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Maarten Walet van ROC TOP heeft onderzocht of het leerrendement van studenten tijdens de bpv verbetert door gebruik te maken van de app Airoc. Maarten heeft enquêtes afgenomen onder studenten en docenten om te achterhalen of het reflecteren op het leerproces tijdens de stage. Het geven van feedback en het aanpassen van het schoolse curriculum aan het werkplek-curriculum verbetert door gebruik te maken van Airoc. Op basis van zijn bevindingen heeft Maarten aanbevelingen gedaan voor de implementatie van de app.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Bij een team van ROC TOP van de campus Start wilde men meer rendement halen uit de beroepspraktijkvorming. Dit door de bpv relevanter te maken en school en bpv beter op elkaar te laten aansluiten. Hierdoor verwachtte men dat de uitval op stage zou verminderen

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Ik deed onderzoek naar een tool, namelijk Airoc, omdat die in een team werd toegepast waar ik zelf geen onderdeel van ben.

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde weten of Airoc het leren tijdens de bpv beter ondersteunt dan de methode die voor de implementatie van Airoc werd gebruikt. Mijn onderzoeksvraag was: Verbetert het leerrendement op de stage door gebruik te maken van Airoc.

  • het vermogen van studenten om te reflecteren op leersituaties op de stage?
  • de feedback die docenten aan studenten kunnen geven ten aanzien van hun leerproces op de stage?
  • het aanpassen van het schoolse curriculum aan het werplekcurriculum?
Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Mijn onderzoek heb ik gedaan door enquêtes af te nemen bij studenten en docenten. In de enquêtes stonden vragen over reflectievermogen van studenten, feedback van docenten en het aanpassen van het curriculum aan de praktijksituatie.

Waar liep je tegenaan?

Het was lastig een onderzoek te doen terwijl je zelf geen onderdeel uitmaakt van het team dat het uitvoert.

Wat gaf je energie?

Het duiken in literatuur, het maken van de onderzoeksopzet, het uitvoeren van het onderzoek. Maar vooral het formuleren van een conclusie en aanbeveling op basis van solide onderbouwde argumenten.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

De conclusies en aanbevelingen van mijn onderzoek zijn relevant voor andere docenten. Dit omdat ze duidelijke aanwijzingen geven over hoe je succesvol ict-oplossingen kunt implementeren om je onderwijs te verbeteren.

Recent Posts