JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Word partner

Word partnerschool van het Practoraat Mediawijsheid en werk samen aan toekomstbestendig onderwijs! Sluit je als mbo-instelling aan bij onze leergemeenschap van docenten die onder begeleiding van onderwijskundigen en experts door praktijkonderzoek werken aan oplossingen voor actuele mbo-vraagstukken. Daarnaast bieden we onze collega-practoraten de mogelijkheid om hun onderzoeksbevindingen te delen op ons platform mbomediawijs.nl. Meer weten? Lees verder en neem contact op.

Word partnerschool van het Practoraat Mediawijsheid

Het Practoraat Mediawijsheid is een schooloverstijgende leergemeenschap van drie mbo-instellingen (Mediacollege Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege Amsterdam en Rotterdam en ROC van Amsterdam – Flevoland MBO College West) waar mbo-docenten, onderwijskundigen en experts samenwerken aan mediawijsheid en lesgeven met ICT.

Onze docenten werken wekelijks middels praktijkonderzoek aan oplossingen voor actuele onderwijsvraagstukken, onder professionele begeleiding. De onderzoeksuitkomsten van de onderzoeksdocenten worden gedeeld als concrete leermiddelen op mbomediawijs.nl, hét open leermiddelenplatform voor mbo-docenten. We nodigen nieuwe mbo-instellingen met plezier uit om ook partnerschool te worden!

Waarom wil je partnerschool zijn van ons practoraat?
 • Onderzoek naar actuele onderwijsvraagstukken
 • Geteste en verbeterde onderwijsmaterialen voor direct gebruik in de klas
 • Docentprofessionalisering in digitale didactiek en mediawijsheid via expertbijeenkomsten
 • Samenwerking in een netwerk van docenten, onderwijskundigen, experts en directeuren
 • Deelname aan mbomediawijs.nl, het open leermiddelenplatform met 12.000 unieke weergaven per maand
 • Bijdrage aan instellingsdoelen in digitale bekwaamheid, ICT, innovatie, onderzoek en docentprofessionalisering
 • Realisatie van landelijke onderwijsdoelen, zoals de werkagenda mbo 2023-2027, het masterplan basisvaardigheden (digitale vaardigheden) en de CTL-beweging

Meer weten? We gaan graag in gesprek!
Neem contact op met Jana van Mierlo (projectleider) via j.vanmierlo@ma-web.nl.

Word partner van mbomediawijs.nl

De onderzoeksdocenten van het Practoraat Mediawijsheid delen hun bevindingen als concrete leermiddelen op mbomediawijs.nl, hét open leermiddelenplatform voor mbo-docenten met 12.000 unieke paginaweergaven per maand. We nodigen andere practoraten uit om hun onderzoeksresultaten ook op dit platform te delen. Door ons platform ook te laten benutten door andere practoraten vergroten we de impact van ons werk. Als practoraat kun je je onderzoeksuitkomsten en leermiddelen delen op mbomediawijs.nl, met brede zichtbaarheid via ons LinkedIn-platform. Bekijk ons dashboard voor statistieken. Laten we onze krachten bundelen!

 • Deel jouw onderzoeksresultaten met een breed publiek van mbo-docenten en onderwijsprofessionals
 • Verhoog de zichtbaarheid van jouw practoraat door gebruik te maken van een platform met gemiddeld 12.000 unieke paginaweergaven per maand
 • Profiteer van kennisuitwisseling met andere docenten en onderwijskundigen
 • Draag bij aan de professionalisering van het mbo door het delen van innovatieve en praktijkgerichte leermiddelen
Meer weten? 

Neem contact op met Jana van Mierlo (projectleider) via j.vanmierlo@ma-web.nl.