JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Veelgestelde vragen

Practoraat Mediawijsheid

Wat is mediawijsheid?
De mediawijze docent is zich bewust van het eigen mediagedrag en dat van de studenten. Hij of zij bezit de digitale en kritische denkvaardigheden die nodig zijn om met dit inzicht, en door de relevante inzet van media, verbinding te blijven maken met de studenten binnen de eigen onderwijs- en beroepspraktijk.
Wat is het Practoraat Mediawijsheid?
Het Practoraat Mediawijsheid is een leergemeenschap van Amsterdamse mbo-docenten gericht op de ontwikkeling van kennis, expertise en vaardigheden die zij nodig hebben in de snel veranderende en gemedialiseerde onderwijspraktijk. Met behulp van design thinking voeren onze docenten experimenten uit die worden vertaald naar concreet deelbaar onderwijs op mbomediawijs.nl.

Wekelijks komen we samen als schooloverstijgende leergemeenschap. Samen inventariseren we wat er binnen de scholen al aan activiteiten rondom mediawijsheid plaatsvindt, wat mediawijsheid binnen de context van de eigen opleidingen inhoudt en hoe mediawijsheid een plek in het curriculum kan krijgen. De docenten toetsen nieuwe ideeën bij collega’s en doen informeel onderzoek door behoeften en ideeën te inventariseren.

Is het lesmateriaal vrij te gebruiken?
Jazeker, al ons werk valt onder de Creative Commons-licentie. Hierdoor ben je vrij om ons werk te gebruiken, te delen, te kopiëren, te bewerken en te verspreiden. Hiervoor hebben we wel enkele voorwaarden, deze kun je lezen op de Creative Commonspagina.


Mag ik de video's gebruiken voor eigen doeleinden?
Jazeker, net zoals onze lessen vallen onze video’s onder de Creative Commons-licentie. Hierdoor ben je vrij om ons werk te gebruiken, te delen, te kopiëren, te bewerken en te verspreiden. Hiervoor hebben we wel enkele voorwaarden, deze kun je lezen op de Creative Commonspagina.

Kan ik deelnemen aan het Practoraat Mediawijsheid?
Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerkingsverband tussen vier Amsterdamse mbo-instellingen, te weten: ROC Top, ROC van Amsterdam, Hout- en Meubileringscollege en Mediacollege Amsterdam. Om te kunnen deelnemen aan het Practoraat Mediawijsheid is het van belang dat je werkzaam bent bij een van deze scholen. Is dat het geval en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons via: Practoraatmediawijsheid@ma-web.nl
Mbo-docenten kunnen toch helemaal geen onderzoek doen?
Een belangrijke doelstelling van practoraten is de professionalisering van docenten. Een reflectieve, onderzoekende houding is daarbij het streven. Hierbij wordt vaak de term ‘reflective practitioner’ aangehaald. De reflective practitioner kijkt kritisch naar de eigen praktijk. Hij is nieuwsgierig naar wat hij doet en waarom hij handelt zoals hij doet, wat het effect is en of hij dat ook inderdaad wil. Hij is zich bewust van aannames op verschillende niveaus: ervaringen, kennis en vaardigheden, overtuigingen, waarden en normen, drijfveren. Hij kan deze aannames analyseren en verder onderzoeken.
Hebben jullie ook tips voor onderwijs op afstand?
Jazeker, op onze pagina https://mbomediawijs.nl/coronavind je informatie over didactiek en online onderwijs. En op de pagina microsoft tutorials verzamelen we voor jullie alle handige tips, tools en initiatieven.

Practo… wat?

Wat is een practoraat?
Een practoraat is een expertiseplatform met een onderzoekscomponent, georganiseerd als onderdeel van een mbo-instelling. De kernactiviteit van een practoraat is te definiëren als: het verkennen en ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (die beter beroepsbekwaam worden en een beter beroepsperspectief krijgen) en docenten (die professionaliseren binnen het vakgebied en een onderzoekende houding ontwikkelen), waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs toeneemt.
Waarom een practoraat?
Bij practoraten staat de professionalisering van docenten voorop. Daarnaast bieden practoraten ruimte voor innovatie en excellentie en versterking van de verbinding tussen onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en onderzoek. De kwaliteit van de docenten wordt verbeterd door een onderzoekende houding te stimuleren. Afstemming en kennisdeling tussen practoraten, en daarmee tussen mbo-instellingen, verbetert het imago van het mbo.
Kan ik een eigen practoraat oprichten?
Jazeker, hiervoor kun je terecht bij Practoraten.nl. Op de website kun je lezen welke stappen hiervoor nodig zijn.
Practoraat, wat een aparte naam. Waar komt die vandaan?

In oktober 2016 werd in de Tweede Kamer een motie van Michel Rog (CDA) aangenomen. Hiermee is vast komen te staan dat lectoraten en lectoren exclusief behoren tot het domein van het hbo en practoraten en practoren exclusief tot het domein van het mbo.

Prac-to-raat
(het; m/v; meervoud: practoraten)

1. inspirerende onderzoeksomgeving/ontdekkingscentrum/‘skills lab’ in het middelbaar beroepsonderwijs
2. platform voor praktische innovatie/kennisuitwisseling met ruimte voor de onderwijsinstelling om zich te profileren
Een practoraat is een expertiseplatform, geleid door een practor. De kern van een practoraat is te definiëren als volgt: het verkennen en ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken ingebed in het onderwijs door praktijkgericht onderzoek, waarbij een (kwalitatieve) meerwaarde ontstaat voor het werkveld (de beroepspraktijk), de studenten (die beter beroepsbekwaam worden en een beter beroepsperspectief krijgen) en de docenten (die professionaliseren binnen het vakgebied) waardoor de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs toeneemt.

Kunnen er meerdere practoraten zijn die zich bezighouden met hetzelfde onderwerp?
In het kader van doelmatigheid lijkt het gerechtvaardigd om enige variatie in te bouwen en te veel dubbeling te voorkomen. Maar wanneer de aansluiting tussen het onderwijs en het regionale bedrijfsleven een belangrijke prioriteit heeft, is het raadzaam om te zorgen dat er een platform en ruimte beschikbaar zijn voor uitwisseling van ervaringen en kennisdeling. Het Practoraat Mediawijsheid heeft daarom geregeld contact met de practoraten Het Nieuwe Kijken, Digitale Weerbaarheid, Onderwijs Online en Onderwijs en Digitalisering.