JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Aannames bij digitale geletterdheid

Aannames bij digitale geletterdheid

17 mei 2023

Het Practoraat Mediawijsheid voert praktijkgericht onderzoek uit om nieuwe ideeën te testen en kennis te vergaren ter verbetering van de onderwijspraktijk. Anne-Floor Brouwer, werkzaam bij het Mediacollege Amsterdam, wilde begrijpen hoe docenten kunnen inspelen op de diverse niveaus van digitale vaardigheden bij studenten. Haar inspiratie kwam voort uit een bijeenkomst over kansenongelijkheid. Ze wilde onderzoeken hoe deze ongelijkheid te minimaliseren is, met specifieke aandacht voor digitale vaardigheden. Uit de gesprekken die Anne-Floor heeft gevoerd, bleek dat er veel aannames worden gemaakt. Kun jij aannames identificeren in haar bevindingen?

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Tijdens de openingsbijeenkomst werd het thema kansengelijkheid besproken. Dit vond ik een interessant onderwerp dat ik persoonlijk nog niet heel diep onderzocht had. Hierover was voor mij als docent in mijn dagelijkse praktijk hopelijk nog winst te behalen was.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Voor mijn onderzoek heb ik het Mediacollege Amsterdam als voorbeeld genomen en gekeken naar drie momenten. Het proces voordat studenten niveau 2, 3, 4 op school komen, hun introductie op school en het verdere verloop op school.

Daarnaast heb ik een overkoepelende vraag uitgezet bij de kennisrotonde: Heeft armoede een negatief effect op het studiesucces van mbo studenten? Onder ‘studiesucces’ zullen we ons dan zowel richten op leren, als op de sociale ontwikkeling van studenten.

Wat wilde je te weten komen?

Mijn voornaamste vraag was: Wat moet de docent doen om alle studenten met verschillende niveaus van digitale geletterdheid te kunnen faciliteren?

Wat wilde je opleveren?

Verschillende werkvormen die je kunt inzetten als docent om alle studenten te kunnen begeleiden op bij het maken van digitale opdrachten.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Als eerste heb ik onderzocht wat er op school al gedaan wordt om de huidige vaardigheden van studenten te inventariseren. Wat daar vervolgens mee gedaan wordt. Hier kwam ik iets heel interessants tegen, aannames!

Waar liep je tegenaan?

Dat er veel aannames zijn over hoe en waar de digitale vaardigheden van studenten worden opgevangen. En dat doorvragen tot de ontdekking leidde dat deze aannames niet altijd juist zijn.

Wat gaf je energie?

Tijdens mijn eerste interviews met intake-docenten kwam direct al naar boven dat de intakes op een nieuwe manier worden gedaan. Het onderdeel waarbij gevraagd wordt naar ict-ervaring daarin weggelaten was. Uit het interview concludeerde één van de docenten dat dit eigenlijk helemaal niet gewenst is. Er is direct actie ondernomen om de ict-vragen weer terug in het intake-interview te stoppen. Enkel het vragen stellen leidde er dus al toe dat mijn onderzoek iets opleverde voor de school!

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Andere docenten kunnen dit onderzoek hopelijk gebruiken als een ‘critical friend’ en kunnen een snelle check doen of zij wellicht ook aannames maken. Ze kunnen het daarnaast gebruiken om het gesprek aan te gaan met collega’s over aannames en het aanbieden van de juiste ondersteuning aan studenten.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheidOnderzoek mbo practoraat mediawijsheid