JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Professionele houding van de student

Professionele houding van de student

30 mei 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Jana van Mierlo heeft onderzocht hoe welke kennis en vaardigheden een student nodig heeft om een professionele houding te ontwikkelen die nodig is op de bpv. Jana heeft een overzicht gemaakt van alle onderdelen van een professionele houding en heeft suggesties gedaan hoe je met die thema’s in de klas aan de slag kunt gaan. Pick en mix, en kies zo geschikt lesaanbod ter voorbereiding op de stage dat past bij jouw studenten.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Ik wilde weten wat ik als docent kan doen om de studenten beter voor te bereiden op hun eerste stage. Daarnaast wilde ik de stagevoorbereidingslessen beter aan laten sluiten op het mediawerkveld en op het examenvak Keuzedeel Ondernemend Gedrag.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Het onderzoek is uitgevoerd onder mediaprofessionals, praktijkopleiders, studenten en collega’s binnen verschillende contexten, waaronder de klas, de school, bpv-bedrijven en het mediawerkveld.

Wat wilde je te weten komen?

Stagebedrijven hebben verwachtingen van stagiairs op het gebied van kennis, vaardigheden en houding, en wat studenten moeten weten om goed voorbereid te starten met hun (media)stage.

Wat wilde je opleveren?

Eerst wilde ik een volledige stagevoorbereidingslessenreeks ontwikkelen voor de opleiding Mediamanager, maar besloot uiteindelijk om eerst onderzoek te doen naar de benodigde thema’s voor in die lessen. Naar aanleiding van mijn onderzoeksresultaten en na overleg met mijn collega’s van het Practoraat, bleek een ander product een beter idee. Het ontwerp dat ik uiteindelijk oplever is een overzicht van thema’s en lessen voor een effectieve voorbereiding op stage.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Voor mijn onderzoek heb ik 20 stagebegeleiders bij verschillende media-stagebedrijven bevraagd over de verwachte kennis en vaardigheden van stagiairs en wat zij zien als een passende houding. Ik heb ook andere docenten en studenten bevraagd en relevante bronnen geraadpleegd, zoals kwalificatiedossiers, bpv-leerlijnen en bpv-opdrachten. Ook heb ik een eerste prototype van de vormgeving getest bij verschillende onderwijs- en mediaprofessionals.

Waar liep je tegenaan?

Ik wilde aan het einde van dit onderzoek het liefst een groots en meeslepend product opleveren, zoals een getoetste lessenserie van zo’n vijftien lessen. Maar dit bleek te ambitieus en paste niet bij de uitkomsten uit mijn onderzoek. Dus moest ik mijn verwachtingen bijsturen en besloot voor een ander product te gaan.
Uiteindelijk ben ik tevreden met het product dat ik heb opgeleverd, maar ik kijk er ook naar uit om de volgende keer een iets ‘grootser’ onderzoek uit te voeren. Maar tegelijkertijd: ik wilde een product creëren dat gebruiksvriendelijk is voor andere docenten en waar studenten indirect echt iets aan hebben. Dat is denk ik wel gelukt. Dit overzicht van thema’s en stagevoorbereidingslessen voldoet beter aan deze wens dan een gekaderde lessenserie.

Wat gaf je energie?

Eigenlijk alles! Het bevragen van de respondenten, informatie verzamelen en raadplegen en vervolgens het ontwerp inhoudelijk en qua vormgeving uitdenken met collega’s; ik vond het allemaal heel leerzaam en enthousiasmerend. Als docent werken vind ik te gek, maar door de drukte verlies je je nog wel eens in de waan van de dag. Binnen dit onderzoek kreeg ik de mogelijkheid om met afstand te kijken naar wat écht van toegevoegde waarde zou zijn voor studenten of docenten. Daarnaast geeft de combinatie van onderzoek doen én een praktisch instrument opleveren (waar anderen ook mee aan de slag kunnen!) mij energie.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

De resultaten van mijn onderzoek zijn nuttig voor andere docenten die stagevoorbereidingslessen geven. Zij hebben nu een geverifieerd overzicht van alle mogelijke thema’s en subthema’s die zij in hun lessen kunnen behandelen. Docenten kunnen nu een soort pick & mix doen van kant-en-klare en mediawijze lessen. Hiermee kunnen ze hun eigen lesreeks samenstellen en deze aan de specifieke leerbehoefte van de klas aanpassen. Wellicht kan dit overzicht ook inspiratie bieden voor de ontwikkeling van een leerlijn over een professionele houding binnen onze opleiding. Hoewel ik dit onderzoek heb gedaan voor de opleiding Mediamanager, zijn de vaardigheden die passen bij de professionele houding ook voor andere opleidingen in te zetten.

Recommended Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheid