JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Tasks in Microsoft Teams

Tasks in Microsoft Teams

3 april 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Lisa Bosman van het Hout- en Meubileringscollege heeft onderzocht hoe je handig kunt communiceren met collega’s als je lesgeeft aan dezelfde klas. Ze merkte dat er vaak ruis ontstond bij de communicatie en had behoefte aan een effectievere werkwijze. Lisa ontdekte Tasks in Microsoft Teams en heeft onderzocht hoe dit helpt bij communiceren.

Wat was de aanleiding van je experiment?
Het team groeit elk jaar waardoor er meer behoefte is aan een vaste manier van communiceren over gedeelde lessen door middel van een digitale middel. Er wordt regelmatig aangegeven dat er teveel middelen zijn waardoor er ruis ontstaat over waar wat te vinden is, waardoor collega’s informatie en communicatie mislopen. De voorkeur ging uit naar het gebruiken van een programma binnen Teams, omdat dat al wordt ingezet op school.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Het onderzoek is gestart bij het team en de opleiding Interieur Advisering van het HMC. Vervolgens is er onderzoek gedaan in klassen tijdens de les.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde te weten komen hoe ik door middel van digitale communicatie met een levend bestand meer overzicht kan creëren tussen duocollega’s en de klas.

Wat wilde je opleveren?
Een ict-toepassing namelijk een digitaal communicatiemiddel dat overzicht aan docenten kan bieden voor hun lesoverdracht.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
Ik ben gestart met informatie verzamelen over de manier waarop docenten met elkaar communiceren aan de hand van een vragenlijst. Vervolgens ben ik gaan kijken hoe andere mbo-scholen ict-toepassingen inzetten als digitaal communicatiemiddel bij duodocenten. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met Tasks in MS Teams en heb ik het programma uitgeprobeerd tijdens de lessen. Daarna heb ik feedback verzameld vanuit de docenten en leerlingen via Mentimeter en teams-chats.

Waar liep je tegenaan?
Kort termijn voor het maken van een onderzoek waardoor ik heb geprobeerd alle stappen in het proces kleiner te maken.

Wat gaf je energie?
Feedback van de collega’s van het Practoraat Mediawijsheid, mijn onderwijsassistent die ons begeleidt en de reactie van collega’s en leerlingen.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Met behulp van een digitaal ‘levend’ document gaat communiceren over de overdracht soepeler. Andere docenten kunnen makkelijker samenwerken, als ze zien waar de klas is gebleven en waar het nodig is om nog aanpassingen te doen.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheidOnderzoek mbo practoraat mediawijsheid