JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Studiedata

Studiedata

13 februari 2024

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Dawoud Mahboub van het ROC van Amsterdam MBO College West wilde voor hem en zijn collega’s een overzicht maken van de door- en uitstroom gegevens van studenten, waardoor ze hun onderwijs kunnen evalueren en verbeteren en hun studenten passend kunnen ondersteunen.

Onderzoek studiedata
Onderzoek studiedata
Onderzoek studiedata
Onderzoek studiedata
Wat was de aanleiding van je onderzoek?

De PRO-ROC groepen maken sinds 2015 deel uit van de Entree Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn opleiding. De leerlingen van deze groepen komen van verschillende praktijkscholen. Tot op heden hadden we geen duidelijk overzicht van de door-, uitstroom en de eindresultaten van deze leerlingen. Er bestond echter al lang de behoefte om deze door- en uitstroom te monitoren, wat mij aanleiding gaf tot dit onderzoek. Met behulp van dit overzicht kunnen we na afloop van een studiejaar ons onderwijsaanbod analyseren en verbeteringen doorvoeren.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Dit onderzoek werd uitgevoerd in teamverband en is specifiek afgestemd op de behoeften van de PRO-ROC groepen. De PRO-ROC verwijst naar praktijkscholen en omvat leerlingen van verschillende praktijkscholen die één keer per week de opleiding Entree Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn volgen om kennis te maken met de zorgvakken. Dit stelt hen in staat om een weloverwogen keuze te maken om verder te studeren in de zorgsector of juist voor een andere studierichting te kiezen.

Wat wilde je te weten komen?

In eerste instantie wilde ik ontdekken hoe ik de bestaande gegevens uit Eduarte (studentinformatiesysteem) het meest effectief kon overnemen om ze vervolgens in een andere software in te voeren. Het doel was om een op maat gemaakt overzicht van de PRO-ROC leerlingen te creëren, waarin we belangrijke aspecten voor ons, zoals doorstroom naar volgende scholen, uitstroom naar vervolgopleidingen en de afkomst van de leerlingen konden vastleggen, om vervolgens tijdig passende taal ondersteunende trajecten in te schakelen. Het vinden van een geschikt programma voor het maken van dit overzicht bleek echter geen eenvoudige taak vanwege het brede scala aan beschikbare softwareopties, zoals Qlik Sense, Looker, Demo, Sisense, Databox, enzovoort.

Ik denk dat het belangrijk is om te overwegen of de gekozen software al wordt gebruikt binnen het ROC. Dit heeft namelijk twee voordelen: ten eerste is de licentie al aanwezig, en ten tweede kan de kennis over dit specifieke programma al binnen de organisatie aanwezig zijn, wat het implementatieproces kan vergemakkelijken.

In dit geval heb ik na advies van een collega van het Mediawijsheid Practoraat besloten om Power BI te gebruiken. Dit programma staat bekend om zijn uitstekende datavisualisatie en is compatibel met MS Excel. PowerBI wordt ook beperkt ingezet binnen het ROCVA, en er zijn online trainingen beschikbaar via ROCWISE.

Wat wilde je opleveren?

Als eindproduct was ik van plan om een op maat gemaakt overzicht te maken van verschillende aspecten, zoals de eindresultaten, doorstroomrichtingen en beroepskeuzes van de PRO-ROC leerlingen. Dit overzicht zou helpen bij het analyseren van het onderwijsaanbod voor deze groepen en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Mijn aanpak was als volgt:

Inventariseren van de wensen/behoeftes van de PRO-ROC docenten en de coördinator van de groepen.
Verzamelen van informatie. 
Inventariseren van technische beperkingen/mogelijkheden. (Dashboard van MS Excel & de opties in Power BI).
Definitieve keuze voor software.
Overleggen met de PRO-ROC docenten.
Voeren van focusgroep interviews met PRO-ROC docenten en de coördinator van deze groep.
Inschakelen van expertise van andere Practoraat collega’s.
Waar liep je tegenaan?

Ik heb de complexiteit van dit onderzoek onderschat. Al snel na de start besefte ik dat het maken van een overzicht ter analyse van het onderwijsaanbod geen eenvoudige taak was. Het proces om de data samen te stellen, de formules toe te passen in MS Excel, de Excel-bestanden te exporteren naar Power BI en vervolgens de gewenste datavisualisatie te maken, bleek uitdagend, vooral gezien de tijdsdruk.

Wat gaf je energie? 

Ondanks de uitdagende momenten voelde ik me gemotiveerd wanneer ik dacht aan het resultaat van mijn onderzoek. Het streven naar een eenvoudig overzicht dat aansluit op onze behoeften en bijdraagt aan de verbetering van ons onderwijs, gaf me energie.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Alhoewel het eindproduct van dit onderzoek niet direct bruikbaar is voor andere collega’s, biedt het toch het volgende:

1. Het allerbelangrijkste is misschien het idee om zelf een op maat gemaakt overzicht te creëren voor je eigen opleiding;
2. Daarnaast biedt een op maat gemaakt overzicht de mogelijkheid om je opleiding in brede zin te evalueren;
3. En tenslotte is het idee om een andere datavisualisatie in te zetten ook leerzaam, uitdagend en verrijkend qua ervaring.
Recommended Posts
practoraat mediawijsheid mbo onderzoek quiz in microsoft formspractoraat mediawijsheid mbo onderzoek interactief esgeven