JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Interactief lesgeven met edutools

Interactief lesgeven met edutools

15 februari 2024

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Lie Lian Tan van ROC van Amsterdam MBO College West ontdekte dat haar collega’s weinig werkten met educatieve tools. Ze wilde uitzoeken hoe dat komt en hoe ze hen kon enthousiasmeren om te gaan experimenteren. Het resultaat: een infographic die helpt bij het kiezen voor een edutool.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

We maken als docententeam weinig gebruik van digitale tools tijdens onze lessen, terwijl de docenten altijd enthousiast zijn wanneer een stagiaire een edutool inzet in de les. Wij hebben een team met ervaren collega’s, die ook wat ouder zijn. Maar of leeftijd ook de oorzaak is? Dat wil ik uitzoeken.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Het onderzoek heb ik gedaan bij de docenten uit het team Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg. In de verschillende klassen heb ik de mening gevraagd van studenten: Wat vonden zij van de lessen en de inzet van digitale middelen? 

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde weten wat de oorzaak was dat edutools weinig worden ingezet en onderzoeken of we hier invloed op zouden kunnen hebben. Maar ik wilde ook weten welke tools dan wel gebruikt werden en welke ervaringen docenten daarbij hadden. Het houden van een enquête onder de docenten gaf me ook inzicht of collega’s interesse in het onderwerp hebben en gemotiveerd zouden zijn om met mijn product aan de slag te willen gaan.  

Wat wilde je opleveren?

Ik wilde iets creëren wat gemakkelijk is in gebruik. Zodat docenten de weerstand overwinnen om edutools te gaan uitproberen en zij de lessen afwisselender kunnen maken en de interactie van de student tijdens de lessen kunnen vergroten. 

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen, etc.)?

Ik heb een enquête gehouden onder de docenten. Kahoot is de meest gebruikte tool binnen ons team. Opmerkelijk, omdat deze tool door het ROC van Amsterdam als ongewenst wordt aangemerkt. Het merendeel van de respondenten zou wel meer gebruik willen maken van digitale middelen tijdens de les. Het gebrek aan tijd en kennis worden het meest als oorzaak aangegeven

Ik heb advies gevraagd aan docenten en stagiaires die wel gebruik maken van digitale tools en welke eenvoudig te gebruiken zijn. Verder heb ik zelf verschillende edutools uitgeprobeerd.  

Waar liep je tegenaan?

Na de eerste keer mijn prototype te hebben rondgestuurd voor feedback kreeg ik reactie van slechts één collega. Gelukkig kreeg ik na het tweede verzoek heel snel meerdere reacties. Verder vind ik het heel lastig dat collega’s vaak aangeven geen tijd te hebben om iets uit te proberen. Ik heb het gevoel dat ik hier zo weinig invloed op heb. 

Wat gaf je energie?

Ik kreeg heel veel reacties op mijn enquête. Juist van collega’s met meer ervaring in het onderwijs. Dat gaf me bevestiging dat het onderwerp wel leeft in het team. De feedback die ik kreeg op het prototype was positief, ik vond het vooral leuk dat docenten aangaven dat ze met weinig extra moeite hun lessen interactiever kunnen maken.  

Zelf heb ik voor het eerst lessen gemaakt met wooclap, ik werd daar heel enthousiast van. Het motiveerde mij om collega’s ook kennis te laten maken met, voor hen onbekende, tools. 

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Vooral docenten die huiverig zijn om digitale tools in te zetten. kunnen heel laagdrempelig met deze infographic aan de slag gaan. 

Recent Posts
practoraat mediawijsheid mbo onderzoek