JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

ChatGPT inzetten voor de beroepspraktijk

ChatGPT inzetten voor de beroepspraktijk

19 februari 2024

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Erik Post van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzocht hoe hij studenten kon laten kennismaken met ChatGPT. Hij wilde hen enerzijds laten onderzoeken hoe ChatGPT ingezet kan worden voor hun toekomstige beroep als E-commerce designer. Anderzijds de voor- en nadelen van het gebruik ervan laten uitzoeken. Hij ontwikkelde een les waarin studenten leren prompten, nadenken over het gebruik van ChatGPT in de beroepspraktijk en argumenten bedenken voor en tegen het gebruik.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Na gerealiseerd te hebben dat het overgrote deel van de Mediavormgever en E-commerce Designer studenten die ik begeleid, gebruik maakt van AI, wilde ik leren over de wijze waarop en in welke mate de studenten AI toepassen in hun opleiding en specifiek in hun opdrachten. Om het overzicht te houden heb ik me in dit onderzoek beperkt  tot de afdeling waar ik nu lesgeef; E-commerce Designer.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Het onderzoek vond plaats in de context van de afdeling E-Commerce Designer op het Mediacollege Amsterdam.

Wat wilde je te weten komen?

De houding is van studenten ten opzichte van AI en hoe zij er gebruik van maken.

Wat wilde je opleveren?

Ik wilde een les opleveren waarmee ik enerzijds studenten kennis laat maken met AI en anderzijds bewust laat worden van de mogelijkheden en beperkingen van AI én van de rol die het kan spelen in hun ontwikkeling tot een beginnende beroepsbeoefenaar.

Daarnaast functioneert de les als een peilstok om inzicht te krijgen in hoe vaak, op welk niveau en met welke middelen (software) de studenten gebruik maken van AI.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Ik heb meerdere bronnen geraadpleegd, voornamelijk online. Daarnaast heb ik drie studenten en één docent geïnterviewd.

Voornaamste bronnen:

Waar liep je tegenaan?
Ik had een aantal struikelblokken te overwinnen:

  • De vraagstelling was aanvankelijk te breed gesteld – dat had enerzijds te maken met de beperkte grip op het onderwerp en anderzijds met de te hoge ambitie voor de beperkte tijd die voor dit project was gereserveerd.
  • Beperkt begrip van het onderwerp – deel van de opdracht was te onderzoeken hoe studenten omgaan met AI. Het beperkte inzicht verhinderde een scherpe bewoording van de vraagstelling.
  • Vragen die beantwoord moesten worden maar bleven liggen – het lastigste probleem was hoe de student te laten reflecteren op het gebruik van AI. Omdat mijn inzicht in hun gebruik niet voldoende was, werd dat gissen.

Wat gaf je energie?
Aanmoediging en coaching vanuit het Practoraat Mediawijsheid, van mijn studenten en van mijn collega’s.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Enerzijds hoop ik dat mbo-docenten zich gaan realiseren dat veel van hun studenten mogelijk AI gebruiken en anderzijds dat deze docenten grip kunnen krijgen op wat AI inhoudt en hoe studenten daarin te begeleiden.

Recent Posts
practoraat mediawijsheid mbo onderzoekpractoraat mediawijsheid mbo onderzoek