JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

BelevenisTafel in de zorg

BelevenisTafel in de zorg

14 februari 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Lie Lian Tan van ROC van Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar een digitaal hulpmiddel in de zorg, de BelevenisTafel, en heeft gekeken hoe studenten kunnen leren om die in te zetten op hun stage. Ze heeft een les gemaakt waarin studenten gaan experimenteren met de BelevenisTafel en nadenken over hoe dit digitale hulpmiddel kan helpen bij de begeleiding van cliënten.

Wat was de aanleiding van je experiment?
Een paar jaar geleden heb ik het keuzedeel Zorg en Technologie gegeven. Ik vond het een interessant onderwerp, maar het ontbrak mij aan kennis en er waren op school geen faciliteiten om te gebruiken ter ondersteuning van de lessen. Mijn verwachting was toen dat zorg en technologie geïntegreerd zou worden in het onderwijs, aangezien we hier in de huidige tijd echt gebruik van zouden moeten maken. Studenten worden in het examen hier wel op getoetst. Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw curriculum, maar technologie in de zorg heeft hierin nog geen plaats gekregen.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Ik heb het onderzoek in het team VIG/MZ niveau 3 van ROC van Amsterdam uitgevoerd. Het uiteindelijke product hebben we in de BBL- en BOL klassen getest.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde eerst kijken welke kennis studenten moeten hebben volgens het kwalificatiedossier over zorg en technologie. Ik heb onderzocht welke plek dit onderwerp nu heeft in het nieuwe curriculum. Ook wilde ik kijken welk materiaal aanwezig is om deze lessen te kunnen geven. Eigenlijk zou ik ook nog graag willen weten hoe zorg en technologie ingezet wordt in de bpv en wat de behoefte is van de bpv, maar daar ben ik niet meer aan toegekomen.

Wat wilde je opleveren?
Ik wilde dat heel concreet in de programmalijn zou staan bij welke lessen zorgtechnologie ingezet moet worden. Maar omdat dit een te ambitieus plan was heb ik eerst één product geïntroduceerd in het team, namelijk de BelevenisTafel. Ik wilde een les maken, zodat docenten de tafel op een zinvolle manier kunnen inzetten in hun les.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
Ik heb het kwalificatiedossier doorgespit en gekeken welke werkprocessen erin staan die te maken hebben met zorg en technologie. Ik heb onderzocht in welke leereenheden specifiek gevraagd wordt van de student om zorg en technologie te gebruiken en onderzocht in welke leereenheden zorg en technologie eventueel gebruikt kan worden. Verder heb ik besproken met de onderwijsontwikkelgroep uit ons team en de onderwijskundige wat er op dit moment is en waar behoefte aan is.

Om de les met de BelevenisTafel te kunnen maken heb ik eerst zelf met de tafel leren werken. Via de handleiding heb ik ontdekt wat er allemaal mogelijk is. Ik heb artikelen gelezen en filmpjes bekeken om te kijken wat het effect van de tafel is op het gedrag van verschillende doelgroepen. Verder was het vooral zelf veel uitproberen om het product beter te leren kennen, samen met collega’s en met studenten. Tijdens de open dag heb ik de BelevenisTafel gedemonstreerd, dit was leuk voor bezoekers en zo leerde ik zelf nog beter de mogelijkheden kennen.

Waar liep je tegenaan?
Tijdens de eerste les waarin ik de BelevenisTafel wilde uittesten, waren er maar heel weinig studenten in de les. Daardoor verliep de les heel anders en kon ik te weinig feedback verzamelen.

Wat gaf je energie?
Doordat de BelevenisTafel recent was aangeschaft, kon ik hier concreet mee aan de slag. Het docententeam vond het leuk dat de tafel gedemonstreerd werd en het was leuk om te merken dat studenten heel enthousiast reageerden wanneer ze werkten met de BelevenisTafel.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Docenten uit mijn team durven nu ook de BelevenisTafel te gebruiken in de les en er is bewustwording gecreëerd dat zorg en technologie een plek moet krijgen in ons onderwijs. En wat ik helemaal mooi zou vinden is wanneer studenten die voor het eerst werken met de BelevenisTafel het enthousiasme over dit product meenemen naar de praktijk. Omdat het zo ontzettend belangrijk is dat bewoners van verpleeghuizen geactiveerd worden. Voor docenten van andere scholen kan dit lesmateriaal inzicht geven in wat er mogelijk is met de BelevenisTafel en misschien inspiratie geven om er ook een aan te schaffen. Ook geeft het misschien inspiratie om verder te onderzoeken hoe zorg en technologie in het onderwijs een plek kan innemen.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheid