JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Blended learning werkvormen | Taxonomie van Bloom

Blended learning werkvormen | Taxonomie van Bloom

25 mei 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Sümeyra Çolak van ROC van Amsterdam MBO College West heeft onderzocht welke werkvormen en educatieve tools gebruikt kunnen worden bij de kennisniveaus van de taxonomie van Bloom. Sümeyra merkte dat bij het aanbieden van een blended lesaanbod waarin zowel online als fysiek wordt lesgegeven, het soms lastig is om in te schatten welke werkvormen of edutools geschikt zijn. Ze heeft een overzicht ontwikkeld waardoor duidelijk weergegeven wordt wat voor werkvormen en edutools je kunt inzetten. De werkvormen zijn ook opgenomen in de werkvormentool.

Taxonomie van Bloom
De taxonomie van Bloom is een model om te bepalen welk kennisniveau van studenten wordt gevraagd. Dit model helpt je om het niveau van de leerdoelen te bepalen en daarbij rekening te houden met de voorkennis van de student. Er worden verschillende niveaus onderscheiden, oplopend in moeilijkheidsgraad:

  • Onthouden
  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Creëren

Bij het bepalen van de kennisniveaus hebben wij ons gebaseerd op de gereviseerde versie van de taxonomie van Bloom zoals beschreven in A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives (Complete edition) door Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., & Wittrock, M.C. (2001).

Wat was de aanleiding voor je onderzoek?

Het idee om onderzoek te doen naar blended learning is ontstaan door de complexe tijd waarin we leven, waarbij docenten van team Care afwisselend online (20%) en fysiek (80%) les moeten geven. Ik ben op zoek gegaan naar nieuwe ideeën en heb onderzoek gedaan naar de behoeften en wensen van een aantal collega’s van het team door met ze in gesprek te gaan tijdens en na de studiedagen.

Na het bijwonen van verschillende studiedagen, die georganiseerd waren voor de docenten van team Care, ben ik op het idee gekomen om mij te verdiepen in o.a. blended learning, omdat ik merkte dat het voor de meeste collega’s een nieuwe manier van lesgeven was. Nadat ik onderzoek had gedaan ben ik erachter gekomen dat blended learning veel meer is dan alleen online en fysiek lesgeven. Blended onderwijs zorgt voor meer flexibiliteit waardoor studenten meer tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen leren. Dit bevordert de studenten om meer zelfsturend te leren. Daarnaast kunnen de studenten op verschillende niveaus en in eigen tempo leren (differentiëren).

In welke context vond je onderzoek plaats: les, klas, team, school?

Het onderzoek vond plaats binnen Team Care (opleiding verzorgende IG en maatschappelijke zorg). Ik ben met mijn collega’s van dit team in gesprek gegaan.

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde te weten komen hoe de docenten van Team Care hun lessen doelgericht vorm kunnen geven door het inzetten van verschillende werkvormen en tools door aandacht te geven aan de les- en leerdoelen.

Wat wilde je opleveren?

Tijdens de studiedag, over blended learning, kwam naar voren dat de huidige leermethode weinig aansluit op de behoefte van studenten en docenten, doordat er geen of weinig gebruikgemaakt wordt van verschillende werkvormen en tools tijdens de lessen. Ik wilde een hulpmiddel opleveren waardoor docenten doelgericht werkvormen en tools kunnen inzetten voor zowel de fysieke als online lessen.

Ik wilde met het hulpmiddel aandacht besteden aan de les- en leerdoelen, zodat collega’s doelgericht kunnen lesgeven. Omdat dit niet altijd vanzelfsprekend is heb ik in het stroomschema een aantal elementen zoals voorkennis activeren, nieuwe informatie toevoegen, verwerken van informatie en toepassen van de verworven kennis opgenomen. Deze termen zijn gekoppeld aan de Taxonomie van Bloom. Middels het stroomschema krijgen docenten een overzicht van de werkvormen en tools die zij tijdens de les(sen) kunnen inzetten.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt: informatie vinden, experts bevragen et cetera?

Ik heb eerst gesprekken gevoerd met mijn collega’s van het Team Care. Vervolgens ben ik mede dankzij de onderwijskundigen op het idee gekomen om een stroomschema te ontwikkelen. Bij het ontwerpen van mijn onderzoek heb ik er rekening mee gehouden dat het bruikbaar maar ook schematisch is. Nadat ik een idee over mijn ontwerp had en had geïnventariseerd, ging ik met mijn manager in gesprek om te vertellen wat mijn idee is voor mijn eerste onderzoek. Zij vertelde mij dat het team hier enthousiast op zou reageren en dat het zeker van meerwaarde kan zijn.

Waar liep je tegenaan?

Ik vond het moeilijk om een start te maken met mijn ontwerp, omdat ik niet zo goed wist hoe ik het wilde vormgeven. Dit had er vooral mee te maken dat ik een breed thema had gekozen.

Wat gaf je energie?

Het samenwerken met groepsgenoten en het delen van ideeën gaf mij het meest energie.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

De docenten van Team Care kunnen met behulp van mijn stroomschema een doelgerichte keuze maken voor een werkvorm en/of tool. Ook kunnen de docenten het stroomschema gebruiken voor zowel online als fysieke lessen. Naast collega’s van Team Care kunnen ook docenten van andere opleidingen hiermee aan de slag, omdat de kennisniveau uit de taxonomie van Bloom universeel zijn.

Recent Posts