JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stappenplan voor toekomstbestendig vakonderwijs

Stappenplan voor toekomstbestendig vakonderwijs

21 juni 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen experimenten: informeel onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk. Tomas Leijen van ROC van Amsterdam MBO College Zuid heeft onderzoek gedaan naar toekomstbestendig vakonderwijs. De afgelopen twee jaar hebben er een groot aantal veranderingen plaatsgevonden binnen de podiumkunsten, waarvan enkele veranderingen mogelijk blijvend zijn. Om in te spelen op de blijvende veranderingen heeft Tomas in kaart gebracht welke stappen gezet moeten worden om als opleiding het onderwijs te vernieuwen. Met behulp van het stappenplan kunnen docenten en opleidingen hun curriculum of lessenreeks aanpassen aan de vaardigheden die de student over drie jaar nodig gaat hebben. In zes simpele stappen krijg je een indruk van wat de student moet kunnen, maar nu nog niet aangereikt krijgt.

Wat was de aanleiding van je experiment?
De afgelopen twee jaar hebben er een groot aantal veranderingen plaatsgevonden binnen de podiumkunsten. Dat kwam mede door het covid-virus, maar ook door grote maatschappelijke ontwikkelingen en een veranderende vraag vanuit het theaterpubliek. Sommige veranderingen zullen wellicht blijvend zijn, waar anderen tijdelijk waren.
Om in te spelen op de blijvende veranderingen en om te anticiperen op de werkpraktijk van de toekomst heeft PACT+ Theater de ambitie om in kaart te brengen welke veranderingen volgens alumni, mensen uit het werkveld en andere betrokken duurzaam zijn. Op deze manier wil PACT+ Theater klaar zijn voor het theater van de toekomst en zich daar proactief op voorbereiden.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
In het werkveld en met alumni van de PACT+ Theater opleiding. De opleidingen van PACT+ leiden op tot uitvoerend artiest (danser, muzikant, muziek producer of speler), maker of organisator met didactische kwaliteiten.

Wat wilde je te weten komen?
Wat er nodig is om studenten voor te bereiden op de werkpraktijk (in dit geval binnen het culturele veld) van de toekomst en welke methode er gebruikt kan worden om het onderwijs daarop in te richten.

Wat wilde je opleveren?
Ik lever een stappenplan op voor opleidingen en docenten om hun onderwijs te vernieuwen op een manier die proactief en vooruitstrevend is en tegelijkertijd aansluit bij de behoeftes van het werkveld van de toekomst.
Anderzijds heb ik de methode gevolgd en uitgewerkt voor de theateropleiding en een aantal aanbevelingen gedaan voor het vernieuwen van het onderwijs.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
Het eerste deel was literatuuronderzoek, met name naar het werk van Gert Biesta. Daarnaast ben ik vanuit de observaties die ik als dramaturg in het werkveld deed, in gesprek gegaan met alumni, stagepartners en hbo-opleidingen over de beroepspraktijk van de toekomst. Van daaruit ben ik bij een grotere groep de uitkomsten gaan checken via een enquête. De uitkomsten heb ik geanalyseerd en vertaald naar kennis/vaardigheden van de mbo-beroepsprofessional van de toekomst.

Waar liep je tegenaan?
Wat ik lastig vond, was dat ik soms zoekende was in hoe breed en inhoudelijk ik mijn onderzoek mocht maken. Ik doe graag uitvoerig onderzoek, zowel praktisch als theoretisch, en lever dan een analyse op. Binnen het practoraat was het even zoeken naar de kaders waarbinnen dat paste. Uiteindelijk ben ik tevreden met de vorm die het is geworden. De methodische tool die we hebben ontwikkeld én het uitgevoerde onderzoek met praktische aanbevelingen.

 Wat gaf je energie?
We moeten ons aanpassen aan de ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. Daarover nadenken en proberen de toekomst te voorspellen gaf mij veel energie. Ik hoop dat met deze uitkomst meer opleidingen aan de slag gaan met deze methode om op die manier geïnspireerd te raken.
Er bestaat geen blauwdruk voor de perfecte opleiding die naadloos aansluit op de beroepspraktijk, om toch die poging wagen en je opleiding in te richten op de beroepspraktijk van over drie jaar is daarom extra uitdagend en inspirerend.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Alle docenten, opleidingsmanagers en onderwijskundigen kunnen gebruikmaken van de methode om hun curriculum of lessenreeks aan te passen aan de vaardigheden die de student over drie jaar nodig gaat hebben. In zes simpele stappen krijg je een indruk van wat de student moet kunnen, maar nu nog niet aangereikt krijgt.

Recent Posts