JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Ervaringen van studenten bij formatief handelen

Ervaringen van studenten bij formatief handelen

13 februari 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Jesse van Dorst van het ROC van Amsterdam MBO College West heeft een onderzoek gedaan naar de ervaringen en bevindingen van studenten bij formatief handelen. Hij heeft bij meerdere klassen formatieve werkvormen ingezet en de studenten gevraagd om hun ervaring en input. Hij heeft dit onderzoek uitgevoerd bij meerdere klassen in de eerste helft van hun opleiding bij de afdeling Laboratoriumtechniek. In dit artikel deelt Jesse de bevindingen en tips voor docenten die met formatief handelen willen werken.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Ik heb interesse in de ervaringen en belevingen van studenten over formatief handelen.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Op het ROC van Amsterdam onder studenten uit meerdere klassen in de eerste helft van hun opleiding bij de afdeling Laboratoriumtechnieken.

Wat wilde je te weten komen?

Wat doet formatief handelen met de tevredenheid van de studenten? En welke rol speelt digitaal of analoog werken daarbij?

Wat wilde je opleveren?

Ik wilde de uitkomsten delen van mijn onderzoek.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?  

Raadplegen collega’s, literatuur en eigen ervaring. Daarnaast heb ik in mijn klas geëxperimenteerd.

Het onderzoek is gedaan in de periode september 2022 tot en met januari 2023 in lessen van studenten op de afdeling Laboratoriumtechniek. Dit waren theorielessen uit de eerste helft van de opleiding. Tijdens deze lessen zijn de volgende formatieve handelingen verricht:

 • Analoog/offline
  • Toetsvragen en uitwerking op papier
  • Korte mondelinge overhoringen
  • Klassikale vragen op toetsniveau in kleinere groepjes behandelen
 • Digitaal/online
  • Toetsvragen en uitwerking online (Canvas – het digitale leersysteem)
  • Online afsluitende quiz, klassikaal behandeld (Kahoot!, Socrative, Mentimeter)
  • Online mindmap maken in groepjes (Mindmeister)
  • Samenwerkopdrachten op basis van leerdoelen als voorbereiding voor de les en in de les zelf (Padlet)

Feedback vanuit de student is op verschillende manieren gevraagd. Door middel van anonieme enquêtes op papier, digitale vragen, een korte vragenlijst op papier en via korte gesprekken met de studenten. Hier is onder andere gevraagd naar de voorkeur van studenten als het gaat om analoge/offline of digitale/online verwerkingsopdrachten (opdrachten op toetsniveau, quiz, samenwerken aan opdracht).

Daarnaast is op meerdere momenten feedback gevraagd in een stellingen-werkvorm. De studenten overleggen en discussiëren over hun ervaring met de verschillende vormen van formatieve lesactiviteiten. De stellingen kwamen vanuit de studenten zelf en er werd bijgehouden hoeveel studenten zich in de stellingen konden vinden. Dit is in meerdere lessen gedaan.

Waar liep je tegenaan?

Voor dit soort interessante dingen heb je helaas nooit genoeg tijd.

Wat gaf je energie?

Tevreden studenten.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Het kan een inspiratie zijn om formatief handelen in te zetten in de klas, al is het in kleine stappen. Studenten kunnen het enorm waarderen als ze zien dat de docent moeite doet om studenten inzicht in het eigen leren te geven.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheid