JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Telefoongebruik: waar ligt je focus?

Telefoongebruik: waar ligt je focus?

23 juni 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen experimenten: informeel onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk. Tom Pols van het HMC heeft onderzocht hoe je studenten kunt helpen bij het begrenzen van hun telefoongebruik en social media gebruik, met name tijdens de les. Tom heeft veel literatuur gelezen alsook zijn studenten bevraagd. Het resultaat? Een poster campagne om studenten bewust te maken van hun telefoongebruik (o.a. posters in de hal naar beneden laten dwarrelen op studenten…dan moeten ze wel opkijken van hun telefoons!) en een tipvideo. Bekijk de video en posters hieronder.

Practoraat Mediawijsheid mbo onderzoek mbomediawijs mbo mediawijs mbomediawijs.nl
Practoraat Mediawijsheid mbo onderzoek mbomediawijs mbo mediawijs mbomediawijs.nl

Wat was de aanleiding van je experiment?
De aanleiding voor mijn experiment is het feit dat ik in mijn les er tegenaan liep, dat sommige leerlingen veelvuldig worden afgeleid door hun mobiele telefoon en de push-meldingen van alle apps, waardoor hun schoolwerk soms niet op tijd af komt. Het leek mij goed om erover na te denken hoe we de leerlingen in dit proces kunnen helpen zonder hier een oordeel over te hebben. Want de telefoon is een onderdeel van onze maatschappij. Daarentegen worstelen veel mensen hiermee. Om die reden onderzoek ik graag hoe we hier het beste mee om kunnen gaan en welke tips hierbij passen.

In welke contact vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Mijn onderzoek vond plaats in de klas en de lessen, door over dit onderwerp te spreken met leerlingen en een enquête af te nemen. Daarnaast heb ik hier in het team ook over gesproken. Door de collega’s een presentatie te geven, ze hier over te bevragen en te inventariseren hoe zij hier mee om gaan op welke manieren zij hun telefoon gebruiken.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde vooral te weten komen of de leerlingen er nu echt last van hebben, of ze daadwerkelijk veel afgeleid zijn door hun telefoon. Daarnaast wilde ik onderzoeken of er al dingen zijn ontwikkeld om de mensen hierin te helpen.

Wat wilde je opleveren?
In het begin van mijn experiment had ik hier echt geen idee van. Maar na een aantal weken kreeg ik het idee de leerlingen vrijblijvende tips mee te geven die ze kunnen toepassen tijdens de lessen, maar ook voor hun dagelijks leven om zo op een prettige manier om te gaan met hun telefoon- en mediagebruik.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden experts bevragen etc.)?
Ik heb in het begin van het onderzoek gezocht naar informatie en literatuur op het internet. Informatie over telefoongebruik, wat belangrijke oorzaken van afleiding zijn en of er tips zijn hoe hiermee om te gaan. Daarnaast heb ik me laten inspireren door het boek ‘Smartwise opvoeden’ van Jannell Burley Hofman. In dit boek staan voorbeelden en tips voor opvoeders met betrekking tot het opvoeden in dit digitale tijdperk. Als laatste heb ik regelmatig met mensen om mij heen gesproken over dit onderwerp en hen bevraagd of zij ook worstelen met afleiding, of ze zelf manieren hebben om dit tegen te gaan. Deze gesprekken gebruikte ik ook om te toetsen of mijn opvatting gedeeld wordt of dat ik er zelf meer last van heb, dan dat het in werkelijkheid een probleem is.

Waar liep je tegenaan?
Ik liep er tegenaan dat er heel verschillend wordt gedacht over sociale media- en telefoongebruik en hoe hiermee om te gaan in de lessen. De één zegt er hele duidelijke regels op na te houden door bijv. de leerling in de les de telefoon te verbieden. De ander zegt het helemaal los te laten en de verantwoordelijkheid bij de leerling zelf te leggen. Sommigen ergeren zich vooral en gaan in discussie of juist niet meer en geven aan dat dit de nieuwe generatie is en het een onderdeel is van deze tijd. Er wordt dus heel verschillend op gereageerd.

Wat gaf je energie?
Door er met leerlingen over te praten en ze te bevragen waar ze nu tegenaan lopen en hoe we ze kunnen helpen. Oftewel het persoonlijke gesprek.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
De docenten hebben met mijn onderzoek een tool om in de les te gebruiken om de leerling erop attent te maken om de focus op het werk te houden. Ik heb een tweetal posters gemaakt waarin de leerling aan het denken wordt gezet met daarbij een filmpje waarin ik de leerling een drie tips aanreik.

Recent Posts