JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

I-coaching op het HMC

I-coaching op het HMC

7 juli 2021

Hoe kun je i-coaching inzetten? Welke manier past bij de organisatie? Welk profiel en takenpakket horen er bij een i-coach?

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen experimenten: informeel onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk. Inge Essing van het Hout- en Meubileringscollege heeft onderzoek gedaan naar i-coaching binnen haar organisatie en heeft bekeken wat er allemaal voor nodig is om dit te implementeren.

Wat was de aanleiding voor je experiment?
De aanleiding om een onderzoek en implementatieplan voor i-coaches op het HMC te schrijven, was dat ik dit jaar een coachingscursus deed en de opgedane kennis graag wilde inzetten bij het practoraat. Daarnaast heeft het HMC al informele i-coaches, namelijk onderwijsgevende collega’s die anderen helpen bij didactische ict-vragen. Doordat die hulp niet formeel is, krijgen zij hier geen tijd en middelen voor. Deze verschillende redenen bij elkaar opgeteld vormden de aanleiding om een plan te maken om volgend jaar i-coaches te gaan inzetten op het HMC. Er is al veel onderzoek gedaan naar de inzet van i-coaches en er zijn veel trainingen. Mijn taak was dus om te kijken welke aanbevelingen uit verschillende onderzoeken we moeten gaan toepassen, passend bij het HMC.

In welke context vond je onderzoek plaats: les, klas, team, school?
Het experiment is schoolbreed uitgevoerd, op de twee locaties van het HMC in Rotterdam en Amsterdam.

Wat wilde je te weten komen?
Het doel was om eerst bij andere scholen en expertisecentra op te halen wat daar met i-coaching wordt gedaan. Vervolgens ben ik op basis daarvan gaan kijken wat past bij het HMC, een relatief kleine vakschool in vergelijking met veel andere roc’s in Nederland.

Wat wilde je opleveren?
Ik wilde niet alleen een onderzoeksverslag en een plan opleveren, maar ook een profiel en planning. Met het profiel en de planning zijn we in staat om heel nauwgezet de ervaringen en aanbevelingen uit het onderzoek te kunnen meenemen en inzetten. In het schooljaar 2021-2022 wordt dit plan tot uitvoering gebracht en gaan we kijken hoe deze aanpak werkt voor het HMC.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt: informatie vinden, experts bevragen et cetera?
Allereerst heb ik verschillende i-coaches en coördinatoren van verschillende roc’s benaderd en bevraagd. Daarna ben ik in de boeken gedoken en heb ik de belangrijkste publicaties, trainingen en onderzoeken op het gebied van i-coaching bestudeerd. Ten slotte ben ik zelf in de pen geklommen en heb ik alles uitgewerkt. De volgende stap is de uitvoering, die start komend schooljaar.

Waar liep je tegenaan?
Instellingen blijken i-coaches op verschillende manieren in te zetten. De inzet loopt van extra taken voor een docent, zonder vrijgeroosterd moment in de week, tot coaches die fulltime bezig zijn met het coachen van hele colleges. Er is geen eenduidige inzet van de i-coach te vinden, elke aanpak heeft voor- en nadelen. Gelukkig is er wel een rode lijn in alle aanpakken die we als HMC gaan aanhouden. We kiezen voor collega’s die spin in het web van hun team zijn en structureel tijd en middelen – een halve dag in de week – krijgen om niet alleen te coachen, maar ook trainingen te ontwikkelen.

Wat gaf je energie?
Vooral de gesprekken met i-coaches en experts gaven nieuwe en goede inzichten. In de onderzoeken stonden ook goede aanbevelingen en conclusies, maar die waren vaak erg afgemeten. In gesprek met mensen hoor je pas echt hoe er over bepaalde zaken wordt gedacht.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Docenten en beleidsmakers kunnen inspiratie opdoen voor hun eigen instelling. Ook kunnen ze inspiratie halen uit de aanpak van de professionele leergemeenschap, waarin de eigen ontwikkeling door intervisie en het ontwerpen en uitvoeren van trainingen voor collega’s centraal staan.

Recent Posts