JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Eye-tracking in het curriculum

Eyetracking in het curriculum

10 juli 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Outger Commandeur van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar het implementeren van eye-tracking in het curriculum op school. Tijdens dit proces kwam hij voor een aantal uitdagingen te staan en hier heeft Outger een tip video over gemaakt voor docenten die ook praktijkgericht onderzoek willen doen.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Op school was er behoefte om onderzoek naar media op een hoger niveau te doen met betrouwbaardere data.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, schoolbreed)?

De context van mijn onderzoek was schoolbreed. De gedachte was dat elke student van het Mediacollege op een hoog niveau media kan testen. Belangrijk hiervoor is dat er ook gekeken moet worden naar verschillende opleidingen en hoe Eye-tracking hierbij een rol kan spelen.

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde te weten komen wat de mogelijkheden van eye-tracking zijn op technisch vlak. Welke hard- en software daarvoor nodig is, hoe de verzamelde data visueel gemaakt wordt door de geleverde software en wat voor ruimte er nodig is om een soort testlab te creëren.

Wat wilde je opleveren?

Een document waarin het nut van eye-tracking voor studenten en docenten kenbaar wordt gemaakt aan de hand van de Ma-strategie. Dit moet dan uiteindelijk gaan leiden tot de aanschaf van de hard- en software.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Ik heb met experts en betrokkenen gesproken, vooral met de verkopende partij van de eye-tracking hard- en software Tobii. Zij hebben de tijd genomen naar het Mediacollege te komen en een korte workshop te geven over de werking van deze techniek. Daarnaast is er online een hoop informatie te vinden natuurlijk.

Waar liep je tegenaan?

Aan het begin van mijn onderzoek was ik te veel bezig met de ruimte van het testlab, dit was eigenlijk nog niet zo interessant. Ik moest mij meer richten op welke manieren van testen zijn er en waar kunnen wij als Mediacollege onze studenten het meest mee helpen.

Wat gaf je energie?

Gesprekken met de experts en de workshop die gegeven werd over Eye-tracking.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Docenten kunnen leren van mijn aanpak en in de toekomst gebruik maken van Eye-tracking in hun curriculum.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheidonderzoek mbo zorgtechnologie