JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Videoverslagen via FLIP

Videoverslagen via FLIP

21 februari 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Marlous de Goede van ROC TOP wilde onderzoeken of studenten meer gemotiveerd verslag zullen doen van een gastles of bedrijfsbezoek als ze een kort filmpje mogen maken. In haar zoektocht ontdekte ze de edutool FLIP, waarmee studenten op een laagdrempelige manier zichzelf of de omgeving kunnen filmen. Marlous heeft een video opgenomen voor docenten over hoe ze FLIP kunnen gebruiken als methode om studenten verslag te laten leggen.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?
De aanleiding voor mijn onderzoek is het gebrek aan motivatie bij sommige studenten om een verslag te maken van een gastles of een bedrijfsbezoek. Ik wilde onderzoeken of de motivatie om verslag te doen zou toenemen als de studenten een kort filmpje konden maken met behulp van de edutool FLIP.  

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Dit onderzoek heb ik gedaan bij de studenten van het M-jaar. Het M-jaar is het oriëntatie-traject van ROC TOP. De studenten die dit traject volgen, gaan veel op bedrijfsbezoek of krijgen gastlessen om te onderzoeken wat bij ze past en wat ze hierna gaan doen.
 

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde te weten komen of de studenten met meer motivatie verslag zouden leggen, als zij gebruik mochten maken van FLIP. Ik dacht met het maken van korte filmpjes in plaats van een verslag aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten.
 

Wat wilde je opleveren?
Ik begon met het idee om een instructie te maken voor de studenten. Uiteindelijk is het resultaat een instructie voor docenten hoe ze FLIP kunnen gebruiken als extra methode om de studenten verslag te laten leggen.  

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
I
k ben mijn onderzoek begonnen door zelf een account aan te maken op FLIP en te kijken hoe het werkt om een filmpje te maken. Het is zeer gebruiksvriendelijk want ik ben zelf niet echt creatief en ben me altijd heel bewust van mezelf als ik in beeld ben. Het viel alles mee.

Ik heb vervolgens een korte instructie geschreven over hoe de studenten FLIP kunnen gebruiken en welke twee vragen zij in ieder geval moeten beantwoorden. Daarna heb ik studenten benaderd. Een mix van studenten die normaal elke keer braaf de verslagen maken en studenten die nooit iets inleveren. Na gebruik heb ik de studenten een evaluatieformulier gestuurd met een aantal vragen waarna ik eventueel het product kon aanpassen.  

Waar liep je tegenaan?
Een aantal van de studenten die ik had gevraagd mee te doen, ervaarde een drempel om zelf in beeld te verschijnen. Sommige studenten wilden het daardoor niet eens proberen. Ik had een enthousiaste student maar deze student is van zichzelf al zeer creatief.
  

Wat gaf je energie?
Ik vond het zelf leuk om het filmpje te maken. En de student die het heeft gemaakt, reageerde heel positief.
 

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
De methode FLIP is vooral een extra manier om de studenten verslag te laten doen van een les, bijeenkomst, bedrijfsbezoek, workshop of gastles.

Tips voor docenten:  

  • Oefen zelf als docent eerst met FLIP
  • Maak met de klas afspraken over de gedragsnormen op het platform
  • Laat de student zelf kiezen om wel of niet in beeld te verschijnen. Niet elke student voelt zich daar prettig bij.
Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheid