JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Interactief scenario in ThingLink

Interactief scenario in ThingLink

22 februari 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Kübra Arslan van ROC van Amsterdam MBO College West heeft onderzocht hoe je met behulp van ThingLink studenten aspecten van de beroepshouding kunt leren en laten oefenen.

thinglink
thinglink
thinglink
thinglink
Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Anna en Jasper (de onderwijskundigen) gaven na hun studiereis in Finland een presentatie over ThingLink (een tool waar in Finland vaak gebruik van wordt gemaakt in het onderwijs). Ik werd erg enthousiast en ben mij toen, met dank aan Anna en Jasper, gaan verdiepen in ThingLink.

De opties spraken mij aan en ik zag vanuit mijn vakgebied veel mogelijkheden om te gaan experimenteren met deze tool. De focus op beroepshouding stond hierbij centraal, omdat dit thema het beste aansloot vanuit mijn vakgebied en de lessen die ik in die periode gaf. Ook heb ik teambreed de vraag uitgezet over mogelijke thema’s die in de beroepspraktijk extra aandacht verdienen, waarbij het onderwerp ‘feedback’ duidelijk naar voren kwam.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Het onderzoek vond teambreed plaats en is uiteindelijk klassikaal tijdens een les uitgevoerd met eerstejaars studenten. Dit omdat deze studenten binnenkort stage gaan lopen en ik ze op deze manier kon voorbereiden op de beroepspraktijk en de beroepshouding die daar wordt verwacht.

Wat wilde je te weten komen?

Allereerst wilde ik weten welke beroepshoudingsaspecten extra aandacht verdienen en mijn onderzoek hierop baseren. Na deze informatie te hebben verzameld, wilde ik graag leren hoe ik met behulp van ThingLink hier een les aan kon wijden en welke optie het beste past binnen mijn onderzoek.

Wat wilde je opleveren?

Een leerzame les waarin studenten op een leuke manier kennis maken met de verwachtingen van de beroepspraktijk en door middel van het scenario en bijbehorende casussen kunnen oefenen met de vaardigheden feedback geven en ontvangen. Vaak is de aandacht van studenten verdwenen als je alleen theorie geeft, maar door deze tool raken de studenten geënthousiasmeerd en blijft de theorie beter hangen. Zo kunnen zij de vaardigheden eigen maken en leren zij (op een interactieve manier) wat de juiste beroepshouding is op stage.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Ik heb na de presentatie van Anna en Jasper over ThingLink besloten om voor mijn onderzoek ThingLink te gebruiken. De tool sprak mij ontzettend aan en ik raakte enthousiast om ermee aan de slag te gaan. Hierna heb ik nagedacht over mijn onderzoek, maar mijn ‘tool/hulpmiddel’ stond wel al vast. Vanuit mijn vakgebied en lessen heb ik gekeken welk onderwerp interessant zou zijn om aan ThingLink te koppelen.

Ik heb gekozen voor het onderwerp beroepshouding, omdat dit een belangrijk aspect is binnen de zorg en op stageplekken. Ik heb binnen mijn team AG (opleidingen doktersassistent, tandartsassistent en apothekersassistent) de vraag uitgezet naar de coördinatoren van deze teams welke beroepshoudingsaspecten extra aandacht verdienen. Het onderwerp ‘feedback’ kwam meerdere keren terug, waardoor ik voor dit onderwerp koos.

Ik heb toen besloten om mij te focussen op de eerstejaars studenten, omdat een groot deel van hen in periode 4 start met stage en ik ze op deze manier goed kan voorbereiden op belangrijke beroepshoudingsaspecten, waaronder feedback geven en ontvangen.

Ik had mijn hypothese vastgesteld:

Voor het gebruik van Thinglink hoop ik studenten de beroepshoudingsaspecten (die volgens de beroepspraktijk extra aandacht verdienen) aan te leren, omdat op deze manier de beroepspraktijk nagebootst wordt en de student de vaardigheden (eindeloos) effectiever kan oefenen (en eigen maakt).

Hierna heb ik een snelcursus gekregen van Anna en Jasper hoe je ThingLink kunt gebruiken en heb ik mijn scenario uitgeschreven. Na het uitschrijven van het scenario heb ik studenten benaderd of zij met mij willen werken aan dit onderzoek.

Voor het scenario wilde ik namelijk verschillende foto’s maken van een ‘feedbackmoment’. Uiteindelijk heb ik een student uitgekozen en deze foto’s gemaakt. Na deze foto’s heb ik het scenario in ThingLink gemaakt, de les gegeven en de studenten hier feedback op gevraagd. Ook heb ik feedback gevraagd aan Anna en Jasper en deze feedback verwerkt in het scenario.

Waar liep je tegenaan?

Het werken met ThingLink leek niet zo simpel als ik dacht. Ook heb ik een tijdje getwijfeld over welke optie ik wilde gebruiken; je hebt namelijk heel veel mogelijkheden binnen ThingLink. Je kunt werken met 360 graden foto’s, VR, een virtuele tour maken, scenario’s inrichten etc. In goed overleg heb ik gekozen voor een scenario, omdat deze optie het beste paste bij mijn doelstelling. Toen ik deze optie gekozen had, was het nog best lastig om dit in te richten en per sheet een goed werkend scenario op te stellen. Hiervoor moest ik eerst een scenario uitschrijven. Ik had dit een beetje onderschat. Na meerdere malen te hebben geëxperimenteerd ging het allemaal wat sneller en efficiënter.

Wat gaf je energie?

De samenwerking met de student en terugzien hoe mijn scenario eruitziet. Ook de reacties van de studenten (tijdens de les en opdracht in ThingLink) en de feedback die ik achteraf kreeg, gaven mij positieve energie. De hulp van Anne en Jasper bracht mij ook tot nieuwe inzichten en extra motivatie, waardoor ik dit idee heb kunnen doorzetten. Ik ben trots op het resultaat!

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Door middel van dit onderzoek en het bijbehorende scenario in ThingLink kunnen docenten het thema ‘feedback’ bespreekbaar maken in de lessen. Ook omdat feedback een overkoepelend thema is, kan dit aangeboden worden door alle collega’s (ook zonder communicatieve of pedagogische achtergrond). Iedereen heeft ermee te maken en het blijft voor velen een lastig aspect binnen de beroepshouding.

Studenten maken met deze opdracht op een interactieve en leuke manier kennis met de verwachtingen van de beroepspraktijk en kunnen, door middel van het scenario (met casuïstiek), oefenen met deze vaardigheden en deze eigen maken door hierop door te bouwen.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheidOnderzoek mbo practoraat mediawijsheid