JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Digitaal in balans

Digitaal in balans

14 juli 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Nienke Zaal van ROC TOP merkte bij zichzelf en haar collega’s dat door de vele digitale mogelijkheden de balans tussen werk en privé soms verstoord kan raken. Ze heeft onderzocht in hoeverre er sprake is van disbalans. Hoe je kunt zorgen dat de balans juist in orde blijft. Nienke heeft een workshop gegeven aan haar collega’s over digitale balans en heeft een poster gemaakt.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

In mijn vooronderzoek kwam naar voren dat docenten het lastig vinden door de digitale mogelijkheden om de balans tussen werk en privé vast te houden. Hoe komt het dat zij deze disbalans ervaren? En wat kunnen zij doen om deze disbalans te minimaliseren?

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het team Sociaal werk van ROC TOP. Dit team bestaat uit 6 docenten.

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde theoretisch onderzoek doen naar digitale balans van docenten en hier een kennissessie over samenstellen. Door het geven van een kennissessie over een gezonde digitale balans verwacht ik voor de docenten van de opleiding sociaal werk, dat zij kennis krijgen over het belang van een gezonde balans tussen werk en privé, om zo de werkdruk die de docenten ervaren te verminderen.

Wat wilde je opleveren?

Ik wil aan het team tips en tricks geven die zij kunnen inzetten om de werkdruk te verminderen. Om te komen tot tips heb ik interviews gehouden met docenten van de opleiding sociaal werk over de werkdruk die docenten ervaren door een disbalans tussen werk en privé, met name door de toegenomen technologische ontwikkelingen. Door middel van een 0-meting en een evaluatie 3 weken na de informatieve bijeenkomst wil ik meten of er sprake is van een afname van werkdruk en disbalans. Daarnaast wil ik een infografic opleveren die verspreid kan worden in de teamkamer.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Allereerst heb ik de docenten van het team sociaal werk geïnterviewd (o-meting). Hiermee heb ik de behoeften in kaart gebracht. Vanuit deze behoeften heb ik een theoretisch onderzoek gedaan, deze theorie heb ik gebruikt voor een kennissessie. De interactieve kennissessie heb ik gegeven aan het team en tijdens de studiedag aan ROC TOP (Versneld). Om docenten te herinneren aan de tips heb ik een informatie-poster gemaakt om in de teamkamer te delen, met de belangrijkste tips! Onder het motto: ‘Herhalen, herhalen, herhalen’

Waar liep je tegenaan?

Het duurde vooral lang om een geschikte datum te vinden voor de kennissessie. Daarnaast is het verzamelen van antwoorden bij een enquête ook een uitdaging. Dit leverde veel vertraging op.

Wat gaf je energie?

Het onderwerp gaat mij heel erg aan het hart, omdat ik zelf de balans tussen werk en privé, zeker na en tijdens de corona-periode, een tijdje kwijt ben geraakt. Dit onderzoek was ook voor een deel om m’n eigen ogen te openen. Tijdens gesprekken met docenten kwam ik erachter dat er weinig docenten zijn die niet meer hun mail checken na werktijd, met als uitzondering de docenten die tegen een burn-out zijn aangelopen. Ik vond dat zeer interessante informatie die zeker gedeeld is in het team om te zorgen voor bewustwording over de gevaren van disbalans tussen werk en privé.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Ik hoop dat andere docenten iets hebben aan de tips en het kunnen toepassen in de praktijk. Bewustwording is wellicht het belangrijkste en daarna het daadwerkelijk inzetten van deze tips om de werkdruk te verminderen.

Recent Posts