JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Formatief handelen met ict

Formatief handelen met ict

13 september 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeΓ«n uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Max Grootjen van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzocht hoe hij formatief handelen concreter kan maken voor collega’s. Hij merkte dat in zijn team sommige collega’s heel helder voor ogen hebben hoe ze formatief kunnen handelen in de klas, maar dat ook veel collega’s hier nog minder bekend mee zijn. Hij heeft onderzocht welke digitale toepassingen formatief handelen in de klas stimuleren. In een tiendelige videoreeks legt Max de 10 principes van Rosenshine uit en geeft digitaal didactische tips.

Wat was de aanleiding van je experiment?
Er is over formatief handelen veel geschreven. Waar ik zelf en waar mijn team behoefte aan heeft, zijn praktische tips voor hoe je formatief kunt handelen in de les. En dan doel ik natuurlijk op edutools en werkvormen!

In welke context vond je onderzoek plaats. (School breed, les, klas, team)
Mijn onderzoek vond schoolbreed plaats. Het hele Mediacollege is bezig met formatief handelen in de les.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde weten hoe je formatief kunt handelen in combinatie met ict of digitale didactiek.

Wat wilde je opleveren?
We werken op school met de tien instructieprincipes van Rosenshine (Rosenshine, 2010). Ik wilde voor elk van die 10 principes een video tutorial opnemen, met daarin concrete tips.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt?
Samen met de onderwijskundigen hebben we informatie verzameld over formatief handelen en dit hebben we gebundeld in een vast script. Daar hebben we werkvormen bij gezocht die goed passen bij die 10 principes van Rosenshine. Ook hebben we nagedacht hoe we de video’s het beste konden opbouwen. Hoe komt de boodschap het beste over en op welke manier koppelen we theorie aan praktische voorbeelden? Door eerst een testvideo voor te leggen aan collega’s en hierover feedback te verzamelen, dragen de video’s bij aan praktisch aan de slag kunnen gaan met formatief handelen.

Waar liep je tegenaan?
Het opnemen van video’s is best veel werk. En ik vind het lastig om mijn eigen stem terug te luisteren.

Wat gaf je energie?
Als je eenmaal begint met opnemen en in de flow komt, gaat het wel snel.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Ik hoop dat docenten een praktische insteek kunnen vinden voor de 10 principes van Rosenshine en de vertaalslag kunnen maken naar hun eigen lespraktijk.

Recent Posts