JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Leren en lesgeven met ict

Leren en lesgeven met ict

9 juni 2021

Om de digitalisering van de onderwijspraktijk te versterken, is het Practoraat Mediawijsheid een samenwerking gestart met andere mbo-instellingen en het iXperium/Centre of Expertise (CoE) Leren met ICT van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarin voeren we gezamenlijk professionaliseringsactiviteiten uit in het kader van leren en lesgeven met ict. Het iXperium doet onderzoek door middel van de monitor ‘Leren en lesgeven met ict’. Met deze monitor krijgen de deelnemende scholen inzicht in de manier waarop onze collega’s aankijken tegen de inzet van ict in het middelbaar beroepsonderwijs. Het gaat zowel over de eigen houding ten opzichte van ict als de manier waarop zij ict inzetten in de eigen onderwijspraktijk.

Plan van aanpak

Elk van de vier mbo-instellingen die participeren in het Practoraat Mediawijsheid heeft per school een plan van aanpak opgesteld naar aanleiding van de resultaten. Op deze manier willen we laten zien hoe we de bevindingen kunnen omzetten in concrete acties.

Feedback op maat met behulp van ict

Bij het Mediacollege Amsterdam is naar aanleiding van de monitor ‘Leren en lesgeven met ict’, apart onderzoek verricht naar het geven van feedback op maat met behulp van ict. In gesprek met verschillende docenten is achterhaald hoe docenten denken over het geven van feedback op maat en in welke mate ze het zelf toepassen. Om dit verder te stimuleren, is er naast een adviesrapport ook een praatplaat opgeleverd waarmee docententeams aan te slag kunnen gaan. De praatplaat is een weergave van het adviesrapport en geeft begeleiding aan docenten door middel van bepaalde vragen. Door aan de hand van deze vragen met elkaar in gesprek te gaan, krijgen docenten inzicht in welke vormen van feedback er nu worden toegepast en waar nog ruimte voor verbetering is. Oftewel: welke stappen ga jij ondernemen?

Recent Posts
practoraat mediawijsheid mbo onderzoekpractoraat mediawijsheid mbo onderzoek