JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Format | Lesbrief

Format | Lesvoorbereidingsformulier

14 juni 2021

Het Practoraat Mediawijsheid hanteert een lesvoorbereidingsformulier met vaste onderdelen. Op die manier geven we docenten houvast bij het ontwerpen van een les. Lesvoorbereidingsformulieren zijn bedoeld om vooraf de uitvoering goed te doordenken en didactische principes bewust in te zetten. Ook wij weten dat lessen nooit volgens planning verlopen, maar zo’n formulier zorgt wel voor overzicht. Het formulier dat het Practoraat Mediawijsheid hanteert, is gebaseerd op het VUT-model ofwel: vooruitkijken, uitvoeren en terugblikken (Geerts et al., 2020).

Hieronder vind je een toelichting op verschillende onderdelen uit het lesvoorbereidingsformulier van het Practoraat Mediawijsheid.

Competentie – De lessen op www.mbomediawijs.nl zijn als losstaande onderdelen te gebruiken, maar als je dat wilt, kun je ook een leerlijn opbouwen. Om structuur aan te brengen verwijzen we in elke les naar het competentiemodel van het Netwerk Mediawijzer. Op die manier kun je ervoor zorgen dat in de leerlijn verschillende competenties aan bod komen. Daarnaast kun je starten met een beginnersniveau om vervolgens binnen dezelfde competentie een steeds hoger niveau te behandelen.

Lesdoelen – Het is belangrijk om vooraf te bepalen welk doel je voor ogen hebt met de les. Wat wil je dat de studenten na afloop van de les kennen en kunnen? Bij het onderdeel ‘Lesdoel’ lees je wat er in de les wordt nagestreefd.

Driedeling – Alle lessen kennen een driedeling. Bij het onderdeel ‘Vooruitkijken’ staat voor de studenten aangegeven wat je die les behandelt. Daarnaast wordt voorkennis opgehaald. Vervolgens staat bij het onderdeel ‘Uitvoering’ informatie over de kennisoverdracht en uitleg over werkvormen. Wij proberen in onze lesbrieven zoveel mogelijk te verwijzen naar externe bronnen. Op die manier willen wij inspireren en docenten de kans geven om eigen keuzes te maken. Ten slotte kunnen de studenten bij ‘Terugkijken’ reflecteren op de lesstof. Wat hebben zij opgestoken in de les? En kwam dit overeen met het lesdoel?

Niveau – De lessen van www.mbomediawijs.nl worden vooraf getest. Daardoor kunnen we aangeven voor welke doelgroep wij de les geschikt vinden. Dit betekent niet dat je de lessen niet voor een andere doelgroep kunt inzetten. Met de onderdelen ‘Opdracht vereenvoudigd’ en ‘Verdiepingsopdracht’ geven we je de mogelijkheid om de les naar een ander niveau aan te passen. Daarnaast willen we met deze onderdelen laten zien op welke manier je kunt differentiëren in de les.

Geerts, W. M., Kralingen, R., & van Kralingen, R. (2020). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.

Recent Posts