JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Werken met Microsoft Word

Lessenserie Werken met Microsoft Word

2 februari 2023

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Kübra Arslan van ROC van Amsterdam heeft de lessenserie Werken met Microsoft Word ontwikkeld. In de module leren studenten basis invoertoepassingen van Microsoft Word zoals: voorblad, koppen, paginanummering en automatische inhoudsopgave. De instructie in de module wordt ondersteund met instructievideo’s.

Wat was de aanleiding voor je onderzoek?

Binnen de opleidingen Assisterende Gezondheidszorg (AG) zit er in het vakkenpakket van de drie opleidingen geen vak waarbij ICT-vaardigheden worden aangeleerd. Docenten geven aan dat hier wel behoefte naar is, omdat de onderlinge verschillen tussen de studenten betreft verslaglegging erg groot is. Niet alle studenten zijn even digitaal vaardig om aan de slag te gaan met Microsoft Word. Regelmatig komt tijdens vergaderingen, studentenbesprekingen en andere bijeenkomsten de verslaglegging van studenten ter sprake. Vooral na een toetsweek wanneer docenten bezig zijn met nakijken. Het valt al een aantal jaren op dat de kwaliteit van verslaglegging achteruitgaat.

Studenten weten bijvoorbeeld niet hoe ze een verslag moeten schrijven, hoe een voorblad gemaakt wordt, wat erop een voorblad moet staan of hoe je een automatische inhoudsopgave maakt. Het komt nog vaak genoeg voor dat studenten ook een verslag inleveren zonder voorblad. Kortom niet elke student beheerst dezelfde vaardigheden omtrent verslaglegging. Studenten zijn vaak niet op de hoogte van de invoegtoepassingen in Microsoft Word. Terwijl deze wel op school en in de beroepspraktijk van hen verwacht worden.

In welke context vond je onderzoek plaats: les, klas, team, school?

Het onderzoek heeft zich binnen het team Assisterende Gezondheidszorg plaatsgevonden. Onder dit team vallen de opleidingen Apothekersassistent, Tandartsassistent en Doktersassistent niveau 4.

Wat wilde je te weten komen?

Door middel van mijn onderzoek wilde ik te weten komen welke vaardigheden studenten missen maar wel nodig hebben tijdens hun opleiding. Ook wilde ik een product ontwikkelen waar zowel de docent als de student iets aan heeft, wat naar mijn idee uiteindelijk ook gelukt is.

Wat wilde je opleveren?

Ik wilde een docentenhandleiding (voor drie lesbijeenkomsten) en instructievideo’s (per invoegtoepassing in MS Word) opleveren. Hiervan kunnen studenten en docenten van de opleidingen Assisterende Gezondheidszorg niveau 4, maar mogelijk ook van andere opleidingen, gebruik maken.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt: informatie vinden, experts bevragen et cetera?

Ik heb allereerst mijn idee gedeeld met mijn manager en het team en aan hen gevraagd welke vaardigheden zij missen bij de student. Zij vonden het een goed idee omdat ze ook al hadden aangegeven dat op het gebied van verslaglegging het niveau va de student erg verschilt.

Hierna ben ik aan de slag gegaan en heb ik, naar aanleiding van de feedback die ik heb gekregen van het team, als eerst een overzicht gemaakt van de invoegtoepassingen en vaardigheden die studenten (in ieder geval) moeten kennen in MS Word. Deze invoegtoepassingen heb ik verdeeld over verschillende lessen, waardoor ik uiteindelijk ben uitgekomen op drie lessen/bijeenkomsten. Ik heb per les de lesdoelen geformuleerd en het format verder uitgewerkt. Tot slot heb ik de instructievideo’s over de invoegtoepassingen opgenomen met behulp van Camtasia.

Waar liep je tegenaan?

Gedurende mijn onderzoek waren er geen (grote) tegenslagen of dingen waar ik tegenaan liep. Wel liep ik even vast bij fase 3. Ik had mijn doel en idee al gauw vastgesteld in mijn hoofd, alleen het op papier zetten en ontwerpen kostte mij energie en tijd. Wat wordt precies mijn ontwerp? Welke producten ga ik opleveren? Ga ik wel instructievideo’s opnemen of niet? Mijn collega’s en onderwijskundigen hebben mij goed op weg geholpen met deze vragen. Toen ik eenmaal begonnen was aan de uitwerking van les 1, zat ik er goed in en verliep voor de rest alles probleemloos.

Wat gaf je energie?

De gesprekken en het delen van (ideeën over) onze onderzoeken met de onderwijskundige(n) en groepsgenoten gaven mij energie. Er werd meegedacht en hulpmiddelen en tips aangeboden over het schrijven van een lesbrief en het werken met Camtasia. Ook de feedback die ik kreeg hielp mij op weg en bracht mij tot nieuwe inzichten om de lessen verder uit te werken.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Docenten kunnen door middel van de producten die ik heb opgeleverd zelf deze lessen aanbieden of de instructievideo’s delen met de studenten. Op deze manier werken we samen aan een gelijkwaardig niveau onder de studenten op het gebied van verslaglegging en het toepassen van digitale vaardigheden. Iets waar zij als toekomstige assistent in de gezondheidszorg ook steeds meer mee te maken krijgen. Er wordt namelijk binnen de zorg tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen zoals: elektronisch cliënten- of patiëntendossiers, software, digitale communicatie en verslaglegging, beeldbellen en andere (digitale) toepassingen. Daarom is het belangrijk om het nut en de noodzaak van het investeren in digitale vaardigheden in te zien.

Recent Posts
Onderzoek mbo practoraat mediawijsheid