JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Hoe maak je een instagram-account voor én met studenten?

Instagram-account voor en met studenten

7 september 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk. Anne-Floor Brouwer van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzocht hoe je een Instagram-pagina kunt opzetten en onderhouden voor een opleiding. Een Instagram-account aanmaken is niet zo moeilijk, maar de pagina onderhouden en interessant maken voor de student, alumni en docent is nog niet zo makkelijk. Anne-Floor heeft geëxperimenteerd met het Instagram-account en heeft tips verzameld, waarmee andere scholen ook met Instagram aan de slag kunnen.

Wat was de aanleiding van je experiment?
Vanuit het team en van mijn manager kwam de vraag of ik een Instagram-account wilde opzetten voor mijn opleiding. Wel heb ik daar een eigen draai aan gegeven door de wens van de studenten te onderzoeken.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Het experiment bestaat uit 2 Instagram-pagina’s van 2 opleidingen. Iedere opleiding 1 pagina. Van elke opleiding is ook één docent aangesloten die de accounts samen met mij beheert. Bij beide opleidingen leveren zowel docenten als studenten content aan. Alles betreft naamgeving, regelgeving, hashtags en alles wat vooraf bij het aanmaken van de accounts kwam kijken heb ik besproken met de communicatieafdeling van het Mediacollege Amsterdam.

Het interview naar de wensen van studenten heb ik afgenomen bij 14 studenten. 7 studenten van de opleiding podium-evenemententechniek en 7 studenten van de opleiding filmacteur.

Wat wilde je te weten komen?

  1. Wat willen studenten het liefst zien op een school-insta?
  2. Waarop moet je letten als je een account aanmaakt m.b.t. avg en regels over, van, voor posten?
  3. Wat lokt interactie uit bij studenten?

Wat wilde je opleveren?
Tips voor scholen en hun communicatieafdelingen om Instagram pagina’s te onderhouden waar studenten zich bij betrokken voelen en graag mee willen verbinden. En natuurlijk 2 leuke Instagram pagina’s voor de opleidingen waar ik werk.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
Ik heb eerst gebrainstormd met collega’s. Het is namelijk erg belangrijk dat je een duidelijk doel hebt voor je pagina. Is het doel werving van nieuwe studenten? Contact met alumni? Naamsbekendheid van de opleiding? Etc. Dit is bepalend voor de content die je gaat plaatsen.

Vervolgens ben ik naar de afdelingen ict en communicatie gegaan. Ik had toestemming nodig, een mail account dat gedeeld kon worden met meerdere collega’s en er was (gelukkig!) een protocol voor sociale media waar ik over gebriefd moest worden. Als je op een school werkt waarbij er nog geen school breed protocol is voor bijvoorbeeld Instagram moet dit absoluut eerst gemaakt worden!
Als laatste ben ik naar de studenten gegaan voor de content en heb ik hen erover geïnterviewd. Dit alles leidde tot mijn bevindingen die hier boven in het filmpje te zien zijn.

Waar liep je tegenaan?
Het onderhouden van een Instagram is veel meer werk dan het op het eerste gezicht lijkt. Het is niet voor niets gewoon een volledige baan! Om de herkenbare vormgeving van de school bijvoorbeeld aan te houden, heb ik Photoshop moeten leren gebruiken.

Wat gaf je energie?
De reacties van de studenten en collega’s. Iedereen is zo blij en trots om éé plek te hebben waar al onze projecten en leuke momenten samenkomen. Studenten delen graag waar zij trots op zijn en dit geeft een hele positieve sfeer.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Op het Mediacollege Amsterdam wordt net het initiatief ingezet dat elke opleiding een eigen Instagram-pagina krijgt. Met dit onderzoek kan ik eraan bijdragen dat dit geen pagina’s voor de school worden, maar dat deze echt hun doelgroep bereiken. Instagram-pagina’s waar de studenten trots op zijn!

Recent Posts