JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Implementatie LMS

Implementatie LMS

8 juli 2024

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Dawoud Mahboub heeft onderzocht hoe hij Canvas kan implementeren voor de opleiding entree Zorg & Welzijn van het ROC van Amsterdam MBO College West. Zijn bevindingen heeft hij verwerkt in een stappenplan.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Sinds 2020 is ROC van Amsterdam-Flevoland bezig met de implementatie van Canvas LMS, als vervanging van andere leermanagementsystemen, aanvankelijk alleen voor opleidingen op niveau 2 t/m 4. Alle Entree-opleidingen (niveau 1) waren daarbij dus uitgezonderd, terwijl de Entree-opleiding Zorg & Welzijn zowel niveau 1 als niveau 2 aanbiedt.

Gezien de brede implementatieplannen van ROC van Amsterdam-Flevoland, leek het erop dat onze uitzonderingspositie tijdelijk zou zijn. Daarom stelde ik aan onze opleidingsmanager voor om de mogelijkheden en obstakels van de Canvas-implementatie binnen ons team te onderzoeken. Haar instemming leidde tot dit onderzoek.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

De opleiding Entree Zorg & Welzijn biedt momenteel opleidingen op twee niveaus: niveau 1, dat verder is onderverdeeld in verschillende doelgroepen, en niveau 2. Dit onderzoek richtte zich uitsluitend op de niveau 2 opleiding, die jaarlijks uit vier à vijf groepen bestaat en wordt gefaciliteerd door een team van zes mentoren/docenten.

Wat wilde je te weten komen?

Het doel van het onderzoek was om de specifieke behoeften van de Entree-opleiding DHZW niveau 2 voor de implementatie van Canvas LMS in kaart te brengen. Daarnaast wilde ik onderzoeken hoe ik dit proces kon ondersteunen vanuit het Practoraat Mediawijsheid. De focus lag op het bieden van ondersteuning in de voorbereidingsfase, zoals het geven van trainingen of het maken van aangepaste handleidingen voor specifieke functies van Canvas LMS.

Wat wilde je opleveren?

Uit het onderzoek en gesprekken met collega’s bleek dat er een aanzienlijke behoefte bestond aan aangepaste handleidingen ter ondersteuning van nieuwe Canvas-gebruikers (docenten/studenten). Hierbij moest rekening worden gehouden met de wensen voor beknopte, duidelijke stapsgewijze instructies en het vermijden van overbodige informatie.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Dit onderzoek was voornamelijk gebaseerd op kwalitatieve informatieverzameling. De aanpak was als volgt:

 • Voorgesprekken met de opleidingsmanager: Om steun voor het idee te verkrijgen.
 • Gesprekken met de Canvas-procesbegeleider: Om de mogelijkheden te verkennen en de logische eerste stappen te bepalen.
 • Formele en informele gesprekken met collega’s: Om de specifieke behoeften te achterhalen van collega’s die later het systeem zouden gebruiken.
 • Feedback vragen van betrokken docenten en studenten: Om zowel formele als informele feedback te verzamelen en verschillende perspectieven te krijgen.
 • Bestuderen van beschikbare Canvas-documenten: Zoals documenten over achtergrondinformatie, uitleg over diverse functionaliteiten, de roadmap, instructievideo’s, enzovoort.
 • Adviezen en meningen vragen binnen het team Practoraat Mediawijsheid: Om de inzichten te verbreden.
Waar liep je tegenaan?

Aanvankelijk formuleerde ik mijn doel te groot en te ambitieus. Een uitdaging was dat College West niet over een eigen Canvas-procesbegeleider beschikte. De Canvas-coaches van andere teams waren moeilijk bereikbaar en er heerste een sfeer van ‘zoek het zelf maar uit’.

Andere obstakels waren de omvang van het onderzoek, technische complicaties, het geven van trainingen aan betrokken collega’s en het uitwerken van schematische stappen. Gelukkig werd ik bijgestaan door een Canvas-procesbegeleider, die in een andere rol betrokken was bij het Practoraat Mediawijsheid-team.

Wat gaf je energie? 

Het feit dat wij uit eigen wil en zonder top-down druk onderzochten hoe wij dit systeem binnen ons team konden implementeren, gaf mij veel energie. Daarnaast was het opdoen van kennis over dit systeem, stap voor stap, een leuke ervaring. De begeleidende rol van de Canvas-procesbegeleider, die hielp mijn gedachten te systematiseren, zorgde voor geruststelling en energie. Tot slot gaf het maken van handleidingen, die specifiek waren afgestemd op de behoeften van onze doelgroep, ook een positieve bijdrage aan mijn motivatie.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Dit onderzoek kan collega’s inspireren om:

 • Het uitstel van de implementatie van Canvas LMS voor niveau 1 en niveau 2 Entree-opleidingen te heroverwegen of ter discussie te stellen.
 • Zorgvuldig na te denken over welke functies in de eerste fase het meest nodig zijn.
 • Studenten te betrekken bij het maken van instructies of handleidingen, waardoor de implementatie laagdrempeliger wordt.
 • Dit alles uit te voeren in een niet-dwangmatige sfeer.

Daarnaast kan dit onderzoek bijdragen aan het bewustzijn dat:

 • Uitstel van de Canvas LMS-implementatie niet verstandig is, omdat docenten hierdoor kennis mislopen.
 • De voordelen van centralisatie van het onderwijsaanbod niet worden benut.
 • Studenten bij doorstroom naar een vervolgopleiding binnen ROCvA met een compleet nieuw systeem moeten werken, wat hun start kan bemoeilijken.

Docenten kunnen de resultaten van mijn onderzoek ophangen in hun lokaal en hiernaar verwijzen in hun lessen. 

Recommended Posts
Onderzoek hoe ontwikkel je een les in learnbeat