JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Instrueren op metacognitief niveau met edutools

Instrueren op metacognitief niveau met edutools

1 november 2021

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Arlette Brekhof van ROC TOP heeft onderzocht hoe je de metacognitieve vaardigheden ‘oriënteren, doelen stellen en plannen’ kunt stimuleren bij studenten met behulp van edutools. Na het experimenteren in haar eigen klas met de edutools Prezi, Mindmeister en MS Teams, heeft ze een handleiding voor andere docenten geschreven op basis van haar bevindingen.

Wil je ook met studenten werken aan de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden, bekijk de handleiding! Daarnaast heeft Arlette haar collega’s een train-de-trainer module aangeboden, die hier ook te vinden is. Bekijk ook de video over het werken met edutools om de ontwikkeling van metacognitie te stimuleren.

Wat was de aanleiding voor je onderzoek?

Knelpunten waar we zelf tijdens het geven van lessen tegenaan liepen vormden de aanleiding. We liepen ertegen aan dat studenten opdrachten en instructies niet goed doornemen, meteen al starten zonder te lezen of alles zo uitgebreid lezen dat ze na afloop niet meer precies wisten wat ze nou zaten te lezen. Hierdoor verliep het werken aan opdrachten stroef en kregen we in plaats van inhoudelijke vragen vooral vragen gericht op de instructie. Dat stoorde vooral als het einde van de werkperiode al bijna in zicht kwam.

In welke context vond je onderzoek plaats: les, klas, team, school?

Het onderzoek vond plaats in de klas. Zowel met een eerstejaars klas als een tweedejaars klas van de marketing en evenementen opleidingen niveau 4.

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde onderzoeken of de student de opdracht of instructie beter tot zich zou nemen als ik gebruik zou maken van de educatieve tools: MS Teams, Prezi en Mindmeister. Ik wilde bekijken of de uitvoering van de opdracht daarna beter zou verlopen. In dit onderzoek heb ik mij gericht op de eerste drie metacognitieve vaardigheden: oriënteren, doelen stellen en plannen.

Wat wilde je opleveren?

Een handleiding voor docenten waarin ik beschrijf hoe zij door middel van de edutools MS Teams, Prezi en Mindmeister de eerste drie metacognitieve vaardigheden bij studenten kunnen ontwikkelen, met als doel dat de student de opdracht of instructie beter begrijpt.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt: informatie vinden, experts bevragen et cetera?

Vanuit mijn achtergrond als onderwijskundige had ik al eens eerder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij mbo-studenten niveau 4.

Uit dat onderzoek bleek dat deze vaardigheden weinig bij de studenten aanwezig zijn, maar wel kunnen worden ontwikkeld. Het mogelijk maken van deze ontwikkeling met edutools was een volgende stap. Theorie had ik dus grotendeels al, maar om mij meer te verdiepen in de edutools heb ik collega’s van ROC Top en practoraatsleden bevraagd. Hierna heb ik een experiment bedacht en uitgevoerd bij een klas om te kijken of deze ontwikkeling met de edutools inderdaad mogelijk was.

Waar liep je tegenaan?

Het onderzoek was amper begonnen of we kwamen in de eerste en daarna de tweede lockdown terecht. Hierdoor heb ik de helft van mijn onderzoek online moeten doen en de andere helft fysiek in de klas. Ik moest door de lockdown het onderzoek enigszins aanpassen en ook het vergelijken van onderzoeksresultaten vroegen daardoor om een iets andere benadering.

Wat gaf je energie?

De onderzoeksresultaten! Dat er inderdaad een eerste ontwikkeling van deze metacognitieve vaardigheden met behulp van de edutools aanwezig was. Studenten gaven na afloop aan deze werkmethode prettig te vinden. Ze vonden het fijn om een opdracht door te nemen en zich eigen te maken, omdat ze het daarna beter begrepen.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Andere docenten kunnen de handleiding gebruiken wanneer zij een opdracht of instructie gaan geven. Hierbij maakt het niet uit wat voor vak je geeft, iedereen kan het gebruiken. Hoe fijn is het dan als je studenten na de instructie meteen op de juiste wijze (zelfstandig) aan de slag kunnen!

Recommended Posts
practoraat mediawijsheid mbo onderzoek i coaching op het hmcOnderzoek informatievaardigheden