JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Leren over innovatie met een podcast

Leren over innovatie met een podcast

25 april 2024

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Leonoor Ruigrok van het Mediacollege Amsterdam heeft de impact van technologische ontwikkelingen op het onderwijs en de praktische toepassing ervan onderzocht. Gezien de snelle technologische vooruitgang, met name in sectoren als audiovisuele media, photographic design en e-commerce, is het essentieel om zowel studenten als docenten te stimuleren tot een innovatieve houding. Ze verkent de uitdagingen en mogelijkheden die deze technologische vooruitgang biedt, en identificeert effectieve strategieën om het onderwijs hierop af te stemmen.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

De aanleiding van het onderzoek was de erkenning dat nieuwe technologieën een drastische impact kunnen hebben op het onderwijs, de organisatie waarin het plaatsvindt, en de beroepen waarvoor studenten worden opgeleid, vooral in sectoren zoals audiovisuele media, photographic design en e-commerce. Deze technologische verschuivingen kunnen leiden tot een kenniskloof bij zowel studenten als docenten, wat de noodzaak benadrukt voor hen om te begrijpen hoe en waarom AI en andere nieuwe technologieën het beste kan worden ingezet in de beroepspraktijk. Dit is vooral relevant omdat deze technologieën centraal staan in de veranderingen binnen de genoemde branches.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Het onderzoek vond plaats binnen de context van het Mediacollege, met een focus op zowel les- en klassituaties als op team- en schoolbrede initiatieven zoals ons leerbedrijf MA-live waar de podcast is ontwikkeld door studenten. Het onderzoek ging over het maken en uitproberen van een nieuwe lesmethode. Deze methode hielp studenten om bij te blijven met de nieuwste technologieën, vooral die te maken hebben met media. Het onderzoek zorgde ervoor dat zowel studenten als docenten meededen. Dit hielp om het onderzoek een onderdeel te maken van wat er dagelijks op school gebeurt, zowel in de lessen als op grotere schaal.

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde weten hoe docenten en hun studenten op de hoogte konden blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen en hoe docenten aan studenten kunnen leren om dit ook te doen. Een belangrijk punt daarbij vond ik de bijdrage uit de praktijk. In dit geval technologische innovatieve mediabedrijven.

Wat wilde je opleveren?

Ik wilde praktische lesmethoden en materialen ontwikkelen, zoals een podcast luisteropdracht en online formulieren, die in lessen gebruikt kunnen worden om studenten te leren over media-innovatie en hoe ze informatie kritisch kunnen verwerken.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Ik ben eerst informatie gaan verzamelen over hoe technologie het onderwijs beïnvloedt, met name op het gebied van media-innovatie. Ik werkte samen met bedrijven in de media-industrie om hun inzichten en ervaringen te integreren in het lesmateriaal. Daarnaast maakte ik gebruik van onlinebronnen en professionele netwerken om actuele trends en ontwikkelingen te onderzoeken. Voor het ontwikkelen van de lesmaterialen, zoals podcasts en online formulieren, combineerde ik deze informatie met didactische methoden die aansluiten bij de behoeften van onze studenten. Een collega testte deze materialen in haar les en ik verzamelde feedback van studenten om de effectiviteit te beoordelen en verbeteringen aan te brengen.

Waar liep je tegenaan?

Alles liep heel vlot totdat ik de hulp nodig had om de lesbrief en werkvorm in een les te testen. Dit kwam voornamelijk omdat ik zelf intern een andere functie ben gestart en geen docent meer ben. Dus ik was afhankelijk van de hulp van collega’s die nog wel in de klas werkzaam zijn. Daardoor is uiteindelijk mijn onderzoek toch nog in vertraging gekomen.

Wat gaf je energie? 

Het doen van onderzoeken zoals het opstellen van een onderzoeksvraag, de research en uitwerking vind ik heel motiverend. Vooral om opgedane kennis toe te kunnen passen in de praktijk en het te koppelen aan beleid of aan het maken van beleid.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Andere docenten kunnen de ontwikkelde lesmethoden en materialen, zoals de podcast luisteropdracht en online formulieren, gebruiken als kant-en-klare hulpmiddelen in hun eigen lessen. Dit onderzoek biedt een praktisch voorbeeld van hoe je studenten kunt betrekken bij het leren over nieuwe technologieën en het kritisch verwerken van informatie. Het kan hen ook inspireren om vergelijkbare benaderingen te verkennen en aan te passen aan hun eigen vakgebieden en behoeften van studenten, waardoor de algehele onderwijservaring rijker en actueler wordt.

Recommended Posts
visievorming digitale geletterdheid