JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Instrueren op metacognitief niveau met edutools | Deel 2

Instrueren op metacognitief niveau met edutools | deel 2

31 maart 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen experimenten: informeel onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk. Arlette Brekhof van ROC TOP heeft een vervolgonderzoek gedaan naar hoe je de metacognitieve vaardigheden ‘systematisch werken’ en ‘monitoren’ kunt stimuleren bij studenten met behulp van edutools. Na het experimenteren in haar eigen klas met de edutools Miro en Trello heeft ze een handleiding voor andere docenten geschreven op basis van haar bevindingen.

Deze handleiding geeft de docent handvatten voor het geven van instructie op metacognitief niveau. De twee edutools die worden gebruikt zijn:

  1. Miro: tool voor het in kaart brengen van alle benodigde stappen om tot een volledig en mooi eindresultaat van de opdracht te komen. Je kunt dit doen met een brainstorm met digitale post-its.
  2.  Trello: planningstool om de stappen afkomstig uit de Miro overzichtelijk weer te geven. Trello geeft inzicht in de stand van zaken van alle stappen en wie de eigenaar is van welke stap.

Wat was de aanleiding voor je experiment?
Dit experiment is het vervolg op een eerder experiment van mij waarbij ik onderzoek heb gedaan naar de eerste drie metacognitieve vaardigheden ‘oriënteren, doelen stellen en plannen’ in combinatie met edutools. Om de metacognitieve ontwikkeling bij studenten verder door te zetten moet je ook kijken naar andere metacognitieve vaardigheden. Dit werden de vaardigheden ‘systematisch werken en controleren’. Dit zijn ook vaardigheden die bij de student de zelfsturing bevorderen.

In welke context vond je onderzoek plaats: les, klas, team, school
Het onderzoek vond plaats in een derdejaars groep van de marketing en evenementen opleidingen niveau 4.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde te weten komen of door middel van het gebruik van de edutools Miro en Trello de student de opdracht of instructie meer stapsgewijs zou uitvoeren en zichzelf hierbij tussendoor zou controleren. Door gebruik te maken van Miro en Trello wilde ik te weten komen of de student de opdracht tot een beter resultaat brengt. Doordat hij of zij gestructureerd werkt en zichzelf tussentijds kan corrigeren als er fouten in het gemaakte werk worden geconstateerd, kan dat tot een beter resultaat leiden.

Wat wilde je opleveren?
Een handleiding voor docenten waarin wordt beschreven hoe zij door middel van de edutools Miro en Trello de metacognitieve vaardigheden ‘systematisch werken en controleren’ bij studenten kunnen laten ontwikkelen. Waardoor de student dus beter de opdracht doorloopt tijdens de uitvoering.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt: informatie vinden, experts bevragen et cetera?
Vanuit mijn achtergrond als onderwijskundige had ik al eens eerder onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden bij mbo-studenten niveau 4. Hieruit bleek dat deze vaardigheden weinig bij de studenten aanwezig zijn maar wel kunnen worden ontwikkeld. Het mogelijk maken van deze ontwikkeling met edutools was een volgende stap. Theorie had ik dus grotendeels al maar over de edutools heb ik zowel collega’s als practoraatsleden bevraagd. Hierna heb ik een experiment ontwikkeld en uitgevoerd bij een klas om te kijken of deze ontwikkeling met de edutools inderdaad mogelijk was.

Waar liep je tegenaan?
Het onderzoek was amper begonnen of we kwamen in lockdown nummer zoveel! Hierdoor heb ik een gedeelte van mijn experiment online moeten doen. Ik moest door de lockdown het experiment enigszins aanpassen.

Wat gaf je energie?
De onderzoeksresultaten! Dat er inderdaad weer een ontwikkeling van deze metacognitieve vaardigheden met behulp van de edutools aanwezig was, net zoals bij mijn eerste experiment. Studenten gaven na afloop ook aan deze werkmethode om een opdracht uit te voeren heel fijn te vinden, omdat ze hiermee overzicht houden en hun werk meer op tijd afkrijgen.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Zij kunnen de handleiding gebruiken wanneer zij een opdracht of instructie geven. Hierbij maakt het niet uit wat voor vak je geeft, iedereen kan het gebruiken. En hoe fijn is het dan als je studenten op de juiste wijze (zelfstandig) de opdracht uitvoeren!

Recent Posts