JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Artificial Intelligence inzetten in je les

Praktijkonderzoek naar het inzetten van Artificial Intelligence in je les

24 juni 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Ingeborg Kertész van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzocht of Artificial Intelligence (AI) kan bijdragen aan het leren van woorden Nederlands en Engels bij studenten. AI is goed in te zetten in het onderwijs, bijvoorbeeld wanneer je wilt differentiëren of studenten zelfstandig wil laten werken aan de verbetering van hun taalvaardigheid. Op hun eigen niveau. In hun eigen interesses en op een zelfgekozen tijdstip. Zodat de docenten meer tijd hebben voor andere vaardigheden en onderwerpen. Je kunt makkelijk inspelen op de behoefte van de student en daarbij rekening houden met het tempo en niveau van de student. Maar ook met het moment waarop de student wil leren. Ingeborg heeft een video opgenomen waarin ze ingaat op zaken waar je op moet letten als je zelf een AI-programma wilt gaan gebruiken en hoe je dat kunt testen.

Daarnaast heeft ze zich verdiept in het doen van praktijkonderzoek. Docenten van het Practoraat Mediawijsheid doorlopen de design thinking-cyclus waarin ze een oplossing vormgeven, die testen om vervolgens het ontwerp aan te passen. Het huidige onderzoek van Ingeborg verliep anders. De oplossing was er al, namelijk het AI-programma waarmee studenten hun woordenschat kunnen uitbreiden. Daarom kon Ingeborg de tool gelijk testen en zich veel meer verdiepen in dataverzameling. Om je op weg te helpen hoe jij zelf praktijkonderzoek kunt doen, heeft ze een video opgenomen. De routekaart helpt je ook bij het opzetten van praktijkonderzoek.

Wat was de aanleiding van je onderzoek?

Het praktijkprobleem waar ik tegenaan liep, is dat studenten die al in de stage zitten onvoldoende Nederlands of Engels beheersen, wat zij wel nodig hebben voor hun stage en hun leven. Ik zou studenten graag AI-gestuurd (afgestemd op hun niveau en interesses) willen aanbieden dat hen zelfstandig verder helpt.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?

Mijn onderzoek vond plaats in klassen op de Dintelstraat en op de Contactweg van alle niveau 2, 3 en 4, in 4 verschillende opleidingen van het Mediacollege.

Wat wilde je te weten komen?

De doelstelling van dit onderzoek was om erachter te komen of deze methode aanslaat bij studenten en docenten van het Mediacollege Amsterdam. Of de studenten hier inderdaad zelfstandig mee aan de slag gaan en of hun woordenschat of leesniveau sneller, makkelijker, leuker en groter wordt dan met onderwijs zonder AI.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?

Ik heb eerst literatuuronderzoek naar leesvaardigheid en AI gedaan. Ik heb een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan.

Het onderzoek startte voor alle studenten met een online enquête. Alle studenten gingen klassikaal een inlog aanmaken en de instaptoets doen om hun leesniveau te bepalen. Vervolgens gingen ze met AI aan het werk. Als afsluiting kreeg iedereen, inclusief de docenten, opnieuw een online enquête. Enkele studenten en alle meewerkende docenten werden kwalitatief bevraagd.

Waar liep je tegenaan?

Tegen het feit dat ik dit onderzoek niet in mijn eigen klassen kon uitvoeren. Daardoor ben je afhankelijk van andere docenten, dat maakte de continuïteit  lastig.

Wat gaf je energie?

Dat is dat ik een hoop heb opgestoken van onderzoek doen, de mogelijk- en onmogelijkheden van AI, de samenwerking met andere vakgebieden en docenten.

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Over dit onderwerp is veel te doen. De aanbevelingen die ik heb kunnen doen, kunnen anderen heel goed richting geven in hun zoektocht.

Recent Posts