JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Zelfregulering en Gamification

Zelfregulering en Gamification

24 juni 2022

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen experimenten: informeel onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen in de praktijk. Max Grootjen van het Mediacollege Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar zelfregulering en gamification. Max liep er in zijn lessen tegenaan dat de laatste fase waarin je evalueert en reflecteert op een opdracht of project er vaak bij inschiet en dat studenten het lastig vinden om goed terug te kijken op hun gemaakte werk. Om het reflecteren leuker te maken heeft Max onderzocht welke rol gamification hierin kan spelen. Hij heeft een lessenserie gemaakt voor SLB en een video opgenomen om uit te leggen wat hij precies heeft gemaakt.

Wat was de aanleiding van je experiment?
Ik vind het moeilijk om zelfregulering en dan specifiek de laatste fase waarin je evalueert en reflecteert een plekje te geven in het curriculum. Studenten vinden dit onderwerp lastig en dat begrijp ik ook wel. Het is moeilijk om zelfregulering leuk te maken. Daarom heb ik ervoor gekozen om gamification aan zelfregulering te koppelen en te proberen om evalueren en reflecteren leuker te maken.

In welke context vond je onderzoek plaats (les, klas, team, school breed)?
Mijn onderzoek heeft plaatsgevonden binnen mijn opleiding Audiovisueel op het Mediacollege in jaar 1 tijdens de unit SLB.

Wat wilde je te weten komen?
Ik wilde graag te weten komen of gamification zelfregulering bij studenten teweeg kan brengen en of dit het ook leuker maakt.

Wat wilde je opleveren?
Ik wilde een kant-en-klare lessenserie en een escape room aanbieden waarin studenten spelenderwijs leren.

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen etc.)?
Ik heb het zelfreguleringsmodel bestudeerd en gekeken hoe dit past binnen de praktijk van de opleiding. Je kunt bijvoorbeeld ‘een doel stellen’ vertalen naar ‘het schrijven van een debriefing’. Zo heb ik beroepsproducten een zelfregulering-sausje gegeven. Verder heb ik veel overlegd met onderwijskundigen en collega’s die zich wat meer bezighouden met Ludo didactiek.

Waar liep je tegenaan?
De vormgeving is erg lastig. Ik heb dit dan ook laten doen door een collega. Verder viel het mij op dat studenten gemotiveerder zijn wanneer ze weten wat de eindprijs is in plaats van dat je de prijzen wekelijks bekend maakt. Het spelen van het spel werd op een gegeven moment het doel voor mij. Terwijl je natuurlijk eigenlijk de focus wilt leggen op zelfregulering. 

Wat gaf je energie?
In de lessenreeks moeten studenten video’s maken. De eerste video’s van studenten waren heel goed gemaakt. Studenten kregen een bonus wanneer ze geen tekstbestanden inleverden. Veel studenten hebben gekozen voor een video of audio-opname. Een flinke dosis humor gecombineerd met goed onderbouwde antwoorden. Erg leuk om te zien!

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?
Dit is een lessenserie die je zelf direct kunt inzetten of kunt inzetten na enkele aanpassingen voor jouw doelgroep. Hiermee laat je studenten kennismaken met zelfregulering. Door het proces van zelfregulering te doorlopen gaan studenten inzien dat dit een fijne werkwijze is. Hopelijk gaan zij hiermee van regel naar routine en wordt het een structuur om te reflecteren: ‘waarom lukt iets wel of niet?’. Het is een lessenserie die het beste werkt als je hem parallel draait aan een project. Dit heeft te maken met het feit dat de lessenserie gebaseerd is op het doorlopen van een proces. De lessenserie werkt het beste als je er 5 of 6 lessen voor gebruikt. Deze lessen hoeven niet achter elkaar gegeven te worden. Zo lang het proces van zelfregulering maar niet onderbroken wordt.
 

Recent Posts