JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Kennis testen met Seppo

Kennis testen met Seppo

20 februari 2024

De docenten van het Practoraat Mediawijsheid doen praktijkgericht onderzoek om nieuwe ideeën uit te proberen en kennis op te doen om de onderwijspraktijk te verbeteren. Rick Fingal van ROC van Amsterdam MBO College West wil een tool gebruiken om zijn studenten de methodische cyclus aan te leren, hem te herhalen en testen. Hij gebruikte Seppo hiervoor en ontdekte dat spelenderwijs de theorie herhalen en testen, goed werkt bij zijn studenten.

Wat was de aanleiding voor jouw onderzoek?

Studenten van de opleiding Sociaal Werk werkten tijdens hun stage en integrale opdrachten op school voortdurend met de methodische cyclus, maar dit leek niet goed bij hen te blijven hangen. Zelfs bij studenten in hun derde jaar was dit nog steeds een uitdaging. Hoewel ze intuïtief de stappen van de cyclus volgden tijdens hun werk, wisten ze vaak niet precies waar ze zich in de cyclus bevonden, hoe een bepaalde stap werd genoemd en welke instrumenten daarbij hoorden. 

Mijn doel was om een interactieve audiovisuele omgeving te creëren die kon worden getest om te zien in hoeverre studenten in hun eerste jaar de methodische cyclus eigen hadden gemaakt. Ik wilde video’s hebben bij multiple choice vragen, zodat studenten meteen konden zien wat het resultaat van hun handelen zou zijn.  

Vanuit de praktijk (stages), is het belangrijk dat de student volgens de methodische cyclus handelt. Het kunnen benoemen van waar men in de cyclus zit en de daarbij horende instrumenten effectief weten in te zetten, is een vereiste om een cliënt in de praktijk te kunnen begeleiden. Mijn spel is daarom ook in de praktijk ingezet, met stagiaires Sociaal Werk (mbo en hbo) en studenten Maatschappelijke Zorg bij Lab West DOCK, om hen zowel de nodige kennis van de methodische cyclus bij te brengen als ook te testen in hoeverre zij deze kennis kunnen toepassen. 

In welke context vond jouw onderzoek plaats (les, klas, team, schoolbreed)?

Het prototype en uiteindelijke ontwerp zijn getest en van feedback voorzien door stagiaires in het eerste tot derde jaar Sociaal Werk bij Lab DOCK West, evenals door studenten in het eerste tot derde jaar Maatschappelijk Werk en het tweede jaar hbo Sociaal Werk. 

Het prototype is ook beoordeeld door collega-docenten Sociaal Werk, Wijkcoördinator van Lab West DOCK, en een collega Maatschappelijk Werk. Met collega’s die het vak Methodiek geven en leden van het curriculum commissie ga ik kijken waar wij dit spel bij het vak Methodiek 1 kunnen integreren. 

Daarnaast is de tool, Seppo, een tool die je voor verschillende vakken kan gebruiken, om zodoende formatief te toetsen welke theoretische kennis behorend bij een vak bij een student/ klas is blijven hangen. Binnen het curriculum van de opleiding van Sociaal Werk zou Seppo op soortgelijke manier ingezet kunnen worden bij vakken als communicatie, hulp en recht, ontwikkelingspsychologie en nog vele andere. 

Wat wilde je te weten komen?

Ik wilde weten of deze tool de docent Methodiek inzicht kon geven in hoeverre studenten de eerste drie stappen van de methodische cyclus beheersten en of dit de begeleiding van de klas of individuele studenten kon aanpassen. 

Wat wilde je opleveren?

Een instrument waarmee tussentijds kon worden bekeken of studenten de eerste drie stappen van de methodische cyclus herkenden en wisten hoe ze deze moesten toepassen.  Dit kan de docent weer informeren omtrent hoe deze vervolgens zijn lespraktijk kan aanpassen op basis van de opgedane kennis door studenten omtrent de methodische cyclus welk blijkt uit de resultaten van het spel. 

Hoe heb je je onderzoek aangepakt (informatie vinden, experts bevragen, etc.)?

Ik heb gebruikgemaakt van mijn eigen kennis als docent Methodiek, de ervaring van stagebegeleiders in de praktijk en feedback van andere docenten die Methodiek onderwezen. 

De tool Seppo is mij aangeraden door een collega bij het Practoraat Mediawijsheid. Het bleek inderdaad het meest gebruiksvriendelijke tool te zijn voor het doel dat ik voor ogen had. 

Waar liep je tegenaan?

Het vinden van het juiste platform bleek een uitdaging. Hoewel mijn idee van een audiovisueel platform met interactieve filmpjes niet kon worden gerealiseerd (zoals een digitale escape room), heb ik uiteindelijk gekozen voor Seppo vanwege de gebruiksvriendelijkheid. Achteraf is het geheel wel wat talig, maar bevat wel een spelelement door middel van de tijdslimiet waar de vragen aan gebonden zijn. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om een competitie-element aan het geheel te geven, bijvoorbeeld door groepen met elkaar te laten strijden om de hoogste scoren binnen de vastgestelde tijdslimiet. 

Wat gaf je energie?

Het bedenken van opdrachten en het vinden van verschillende vormen om kennis te toetsen, zoals casussen, afbeeldingen en ontbrekende informatie die studenten moesten toevoegen. 

Wat hebben andere docenten aan je onderzoek?

Het formaat kan eenvoudig worden aangepast, zodat het ook voor andere vakken kan worden gebruikt.  

Recent Posts
practoraat mediawijsheid mbo onderzoekpractoraat mediawijsheid mbo onderzoek