JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Handreiking | Integrale aanpak professionalisering in ict-bekwaamheid

Handreiking integrale aanpak voor docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid

27 juni 2022

Het middelbaar beroepsonderwijs is sterk aan het veranderen. Dit komt mede door technologische vooruitgang. Het mbo wil iedere student als burger en als beginnend beroepsbeoefenaar een kansrijke start geven. Daarin moeten docenten kennis en inzicht hebben in wat digitalisering betekent voor hun eigen onderwijspraktijk. Maar zichzelf hierin ook professionaliseren. Hoewel gedurende de pandemie docenten geprofessionaliseerd zijn vooral op het gebied van knoppenvaardigheden, blijkt uit onderzoek van het iXperium dat het algehele niveau van de ict-bekwaamheid nauwelijks is toegenomen.

De vier Amsterdamse mbo-instellingen, ROC TOP, Hout- en Meubileringscollege, ROC van Amsterdam MBO College West en Mediacollege Amsterdam, willen inzetten op effectieve docentprofessionalisering in ict-bekwaamheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat er op verschillende niveaus activiteiten ondernomen worden. Op het niveau van de docent en het team en de onderwijsinstelling. De vier scholen hebben elk voor hun eigen instelling een handreiking geschreven over hoe te komen tot een integrale aanpak voor docentprofessionalisering.

Handreikingen

Voor deze handreikingen is door middel van waarderend actieonderzoek in kaart gebracht welke ontwikkelingen en activiteiten succesvol bijdragen aan docentprofessionalisering. In het onderzoek is gefocust op wat werkt, zodat kan worden gemaximaliseerd wat er goed gaat. Ook is er literatuur bestudeerd en zijn (beleids)documenten van elke instelling geraadpleegd. Met name de handreiking van Kennisnet vormt de grondlegger van de handreikingen van elke instelling.

Recent Posts