JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Het manifest voor een mediawijze zorgprofessional

Vind jij een mediawijze zorgprofessional ook belangrijk? Teken dan het manifest.

Waarom mediawijsheid voor de (aankomend) professional in de zorg- en welzijnssector?

  • Mediawijsheid is een onmisbare vaardigheid van de zorg- en welzijnsmedewerker van de 21ste  eeuw.
  • Ook voor zorg- en welzijnsmedewerkers zijn media niet meer weg te denken uit hun beroepscontext. Al weten veel medewerkers nog niet hoe ze hun cliënten optimaal kunnen begeleiden bij een leuk online leven. Daar moeten toekomstige medewerkers zich in ontwikkelen.
  • Het is belangrijk dat cliënten bij het gebruik van media zorgvuldig worden begeleid zodat zij, net als in de rest van hun leven, leren hier zelfstandig op een verantwoorde manier mee om te gaan.
  • Voor mensen die zorg behoeven en al deels afhankelijk zijn van anderen is het (extra) belangrijk dat ze niet ook nog afhankelijker worden als ze het om hun online leven gaat.
  • Mediawijsheid betekent vakbekwaam omgaan met diverse communicatiekanalen en -middelen, informatiebronnen en -systemen op de werkvloer.
  • Het is belangrijk dat teamleden elkaar scherp houden en aanspreken op online gedrag, zodat er een veilige werkomgeving is. Een constructieve dialoog met collega’s, teamleider en cliënten als het gaat om kennis, privacy, en veiligheid van alle betrokkenen is hierbij essentieel.
Wij, beroepsonderwijs en de sector zorg, welzijn en sport, investeren samen in mediawijze studenten en zorgprofessionals

Voor- en achternaam

Functie

Bedrijf/ zorginstelling

Email

Als Practoraat Mediawijsheid houden we ons bezig met het verankeren van mediawijsheid in het onderwijs. Dit doen we door samen met docenten te kijken wat de impact is van media op zowel de beroepscontext van de student, als wat er verwacht wordt van de student als burger. Daarbij kijken we hoe en waar deze (nieuwe) kennis en vaardigheden een vaste plek kunnen krijgen in het onderwijsprogramma.

Een van de manieren waarop we mediawijsheid en de impact van media op de beroepscontext een plek willen geven binnen de zorg- en welzijnsopleidingen is middels een keuzedeel.

Wat is een keuzedeel?
Een keuzedeel is een onderdeel dat opleidingen kunnen toevoegen aan het onderwijsprogramma om het verder te verrijken. Keuzedelen zorgen voor flexibiliteit, aangezien ze snel ontwikkeld kunnen owrden. Daarmee worrdt ingespeeld op innnovaties, maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de landelijke of regionale arbeidsmarkt.

Keuzedelen worden ingediend bij het SBB. Voorwaarde hierbij is dat een keuzedeel voldoende steun heeft vanuit de sector. Daarom hebben we jullie steun nodig.

vierkant152
vierkant153
vierkant15
vierkant
vierkant3
vierkant5
vierkant4
vierkant2
vierkant193
vierkant192
vierkant19
vierkant197
vierkant194
vierkant198
vierkant199
vierkant195
vierkant196
vierkant22
vierkant18
vierkant182
vierkant183
vierkant184
vierkant222
vierkant223
vierkant224
vierkant26
vierkant273
vierkant272
vierkant27
vierkant30
vierkant302