JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

R.I.P.

R.I.P.

Maak inzichtelijk welke knelpunten of risico’s er zijn bij de opdracht of het project, zodat je ze kunt voorkomen.

Rol van de docent Didacticus
Taxonomie van Bloom Analyseren
R.I.P

Teken een grafsteen in het midden van een groot vel of op het bord. Teken eromheen een aantal tekstballonnen. Zet in het midden van de grafsteen een deelopdracht, onderwerp of project. Laat studenten in kleine groepjes van 2 tot 5 studenten brainstormen over wat er allemaal mis kan gaan bij de opdracht of het onderwerp. Na 10-15 min wissel je de vellen papier door en geef je een tweede groepje de tijd om na te denken over mogelijke beren op de weg. Wissel weer door en laat nu groepjes nadenken over manieren waarop je kunt voorkomen dat de scenario’s uit de tekstballonnen uitkomen.

Sluit centraal af met de vraag:  Hoe gaan we de beschreven inzichten benutten in de komende tijd als je werkt aan de opdracht of het project?

Kerntaak van de docent

• Didactisch coachen (zelfsturing)
• Pedagogisch coachen (zelfsturing)
• Coachen op individueel zelfregulerend gedrag
• motivatie, betrokkenheid, zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bevorderen.

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Als je deze werkvorm online inzet, kun je dit met Padlet doen en studenten in breakout rooms laten brainstormen.

Wil je weten hoe je breakout rooms maakt, kijk dan deze uitlegvideo.

Wil je meer uitleg over Padlet, klik dan hier.

Recent Posts