JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Geef de beurt door

Geef de beurt door

In korte tijd delen studenten hun idee of ervaring delen en wordt duidelijk welke overeenkomsten er zijn.

Rol van de docent Didacticus, Pedagoog
Taxonomie van Bloom Begrijpen
Geef de beurt door

Verdeel de klas in groepjes van maximaal 6 studenten. De eerste student heeft 2 minuten om te vertellen welke ervaringen hij of zij heeft met het onderwerp. Vervolgens geeft de student de beurt willekeurig door aan een andere student uit het groepje. Wie de beurt krijgt is onbekend, dan is actief luisteren noodzakelijk!

De tweede student vat kort de belangrijkste (herken)punten samen en vult waar nodig aan met eigen ervaringen (ook in slechts 2 minuten). Student 2 maakt dus direct een koppeling met het verhaal van de vorige student. Vervolgens geeft hij/zij de beurt door.

Aan het einde heeft iedereen in relatief korte tijd zijn of haar ervaringen gedeeld. Ook is het direct duidelijk welk thema vaak genoemd wordt en daarmee een gemeenschappelijk thema. Hierop kun je verder ingaan, of kun je gebruiken als input voor de opdracht.

Kerntaak van de docent

• Activeren leerproces
• Veilig pedagogisch klimaat scheppen
• Stimulerend leer- en werkklimaat scheppen.

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

De groepjes die worden gemaakt kun je in break-out rooms met elkaar laten samenwerken.

Weten hoe je break-out rooms maakt, klik hier!

Recent Posts