JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Gezamenlijke top 3

Gezamenlijke top 3

Studenten zoeken een gezamenlijke oplossing door hun eigen top 3 te vergelijken met die van de ander.

Rol van de docent Didacticus
Taxonomie van Bloom Begrijpen, Onthouden
Gezamenlijke top 3

Het maken van en gezamenlijke top 3 bevordert het gesprek tussen twee studenten. Laat de studenten in tweetallen werken. Eerst schrijft elke student individueel in een top 3 op wat voor hem of haar belangrijk. Vervolgens leggen de twee studenten de afzonderlijke top 3’s naast elkaar en proberen tot een gezamenlijke ranglijst te komen. Deze tweede stap bevordert de discussie over onderwerpen waarvoor samen een oplossing gezocht wordt. Ook zonder dit doel bevordert het vinden van de gezamenlijke top 3 het gesprek. Tot slot kun je centraal vragen wat belangrijke inzichten waren.

Kerntaak van de docent

• Activeren van het leerproces
• Werkvormen inzetten
• Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Laat online studenten samenwerken in een breakout room.

Wil je weten hoe je kunt werken in MS Teams met een breakout room, bekijk dan deze video.

Recent Posts