JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online weerbaarheid

Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag van een cliënt via WhatsApp?

Online weerbaarheid
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2
Benodigdheden:
Laptop bij online les | Beamer bij offline les
In te zetten bij:
Mediawijsheid

Competentie

D1-K1: Toepassen van media in de beroepscontext

Vakkennis en vaardigheden

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • heeftkennis van het waarborgen van privacy (online)
 • kande voordelen en eventuele risico’s van mediagebruik uitleggen aan collega’s en cliënten/patiënten

D1-K1-W2: Realiseert professionele doelen met media

 • reflecteert effectief op haar mediagebruik in de beroepscontext;
 • houdt effectief rekening met de belangen van cliënten/patiënten bij het bepalen van een strategie;

D1-K1-W3: Bevordert mediawijsheid en het gebruik van media door collega’s en cliënten/patiënten

De beginnend beroepsbeoefenaar:

 • legt de voordelen en eventuele risico’s van mediagebruik helder uit aan collega’s en cliënten/patiënten;
 • houdt effectief rekening met ethische aspecten en belangen van collega’s en cliënten/patiënten bij het gebruik van (nieuwe) mediatoepassingen

Samenwerken en overleggen, ethisch en integer handelen, vakdeskundigheid toepassen

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen.

 

Lesdoelen

De student kan de cliënt ondersteunen in het gebruik van media en tools, onder andere ter ondersteuning van zijn dagelijkse leven. Ik help de cliënt bij het ontwikkelen van een mediawijze houding door hem bewust te maken en te laten nadenken over de gevolgen van zijn eigen gedrag.

De student is digitaal weerbaar in het gebruik van sociale media en technologie. Ik ben me bewust van de gevolgen van mijn online gedrag op mijn persoonlijke en professionele leven. Ik weet hoe ik mij moet gedragen op sociale media en met technologie en handel hier ook naar.  Ik weet dat online gedrag uit mijn privéleven van invloed kan zijn op mijn professionele leven.

De student kan benoemen hoe mijn mediagebruik eruitziet in persoonlijke sferen en op de werkvloer. Ik kan benoemen wat de gevolgen zijn van mijn gedrag voor mijzelf en voor mijn cliënten. Ik neem hier verantwoordelijkheid voor.

 

Te leveren producten

Niet van toepassing.

 

Beginsituatie

Studenten hebben weleens stage gelopen of doen dit op het moment.

 

Vooruitkijken - 20 min

Omgeving/ Casus delen en reageren (10min)

Nadia loopt als wijkverpleegkundige stage bij een zorginstelling. Hierdoor komt ze veelal bij de cliënten thuis en verleent ze directe zorg aan de cliënt. Ze heeft goed contact met haar collega’s. Haar collega Ashley vertelt aan haar het volgende: ‘Ik kan het niet helpen: er is een diabetespatiënt met wie ik het heel goed kan vinden. Misschien wel meer dan goed. De manier waarop hij omgaat met de dingen, met zijn leven, die bravoure. Dat steekt me aan, daar word ik echt warm van. En dat heb ik hem laten merken. Nou ja indirect dan. Ik moet bekennen dat ik meer aandacht aan hem besteedde dan aan anderen. Uit zijn reactie maakte ik op dat hij mij ook wel leuk vond. We appen elkaar nu ook stiekem. Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar ik vind hem echt leuk. Appjes sturen kan toch geen kwaad? Ashley verzoekt Nadia dwingend niks te zeggen tegen andere collega’s en hun leidinggevende. Toch zit het Nadia niet lekker. Hoe kan Nadia omgaan met deze situatie?  https://www.zorgethiek.nu/ik-mag-toch-wel-een-afspraakje-maken

 

Stel aan de hand van de casus de volgende vragen aan de klas om de voorkennis te activeren:

 1. Wat is er aan hand?
 2. Wat is het probleem?
 3. Heb jezelf in een situatie gezeten die lijkt op die van Nadia? Of die lijkt op die van Ashley?

 

Kies uit het lijstje een edutool die je hierbij vindt passen (ze kunnen alle drie gebruikt worden maar gebruik degene van je eigen voorkeur vooral): Mentimeter (wordcloud, open vraag, stemmen) Answergarden (open antwoorden) Padlet (open antwoorden).Kennis delen (10 minuten)

Thema/ kennis

Weerbaarheid = goed voor jezelf opkomen, wordt ook wel weerbaarheid of assertiviteit genoemd.

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier voor jezelf opkomen. Er kan zich een situatie voordoen op je werk als (toekomstig) professional waarbij je grenzen moet stellen. Je doet dit dan op een respectvolle manier. Weerbaarheid is iets dat preventief werkt. Dit betekent dat dit ervoor zorgt dat je hiermee eventueel problemen in de toekomst kunt voorkomen. De kans is groter dat geweld stopt als je effectief reageert. Ook voorkomt weerbaar zijn machtsmisbruik of geweldservaringen. Hiervoor is het belangrijk dat je leert voor jezelf op te komen en indien nodig hulp te halen.

Weerbaar zijn als professional tijdens situaties in het toekomstige werkveld waarbij je te maken krijgt met mediatoepassingen is in deze tijd ook relevant en nodig. 

Het kan zijn dat je in het toekomstige beroep te maken krijgt met een situatie waarbij je en weerbaar moet zijn en tegelijkertijd weerbaar moet zijn omdat je te maken krijgt met mediatoepassingen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 

Opdracht 1 opwarmen/ brainstormen doe deze opdracht alleen en schrijf de antwoorden op papier 

 1. Bedenk drie situaties op je stageplek waarbij je zelf weerbaar moet zijn in een situatie waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door cliënten.
 2. Bedenk drie situaties op je stageplek waarbij de cliënt weerbaar moet zijn in een situatie waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door collega’s of andere cliënten.
 3. Wat voor soort gedrag kun je bedenken? Maak met de groep een lijst van alle antwoorden die gegeven zijn bij onderdeel a. en b. Zit er overlap in? Wat valt op?

Verzamel de antwoorden van studenten weer door een van de bovengenoemde edutools te gebruiken. Een andere mogelijkheid is om na elke vraag 5 minuten de tijd te geven en studenten in de chat te laten antwoorden.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht | Groepsopdracht 

Opdracht 2 verwerken  

Lees de casus door en beantwoord in drietallen mondeling. Laat studenten hiervoor in break-out rooms gaan of laat ze elkaar online opbellen en een vaste tijd afspreken wanneer ze weer terug moeten zijn.

 1. Wat roept deze casus bij je op?
 2. Hoe zou Nadia volgens jou het beste kunnen reageren? Wat kan Nadia doen?
 3. Welke stappen kan Nadia nemen? Wat mag wel en wat mag niet?

 

 Opdracht 3 verwerken/ uitspelen 

Maak drietallen. Twee personen spelen de casus uit en de derde persoon observeert.

 1. Speel de casus tussen Ashley en Nadia uit en laat Nadia reageren zoals beschreven in opdracht 2.

Bespreek met elkaar na afloop hoe het ging. De observator deelt de observaties. Wissel van rol.

 1. Speel de casus tussen Nadia en haar leidinggevende uit zoals beschreven in opdracht 2.

Bespreek met elkaar na afloop hoe het ging. De observator deelt de observaties. 

Gebruik hiervoor de break-out rooms in Ms Teams. Docent heeft van tevoren de break-out rooms klaar gezet voor drie studenten per room en deelt mee welk drietal in welke room zit.Verdiepingsopdracht

Ontwerp een stappenplan/ protocol waarin je in 5 stappen (ongeveer) samenvat wat je moet doen als je op het werk te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag. Maak de poster of infographic met Adobe Spark, Canva, Ms Publisher of een ander programma en lever deze in bij de docent.

Terugkijken - 10 min

Opdracht 4 Attitude/reflectie opdracht Sneeuwbal 

Open Flipgrid (of laat studenten via een andere tool zoals screencast-o-matic een video opnemen) en laat de studenten via een zelfgemaakte video van 90 seconden antwoord geven op de volgende vragen. Of open Padlet en laat de studenten antwoord geven op de volgende vragen:

 1. Welke begrippen heb je geleerd? Omschrijf ze in je eigen woorden.
 2. Omschrijf wat je de volgende keer in een soortgelijke situatie moet doen.
 3. Waar heb je nog hulp bij nodig/ verdieping?

Gebruik de edutool Wheel decide om twee studenten hun antwoorden op bovenstaande vragen toe te lichten.

Sluit de les af.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie