JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online weerbaarheid als professional

Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag van een cliënt via WhatsApp?

Online weerbaarheid als professional
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Mediawijsheid

Competentie

Discussiëren over media.

Reflecteren op mediagebruik.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen.

 

Lesdoelen

 • De student kan de cliënt ondersteunen in het gebruik van media en tools. De student helpt de cliënt bij het ontwikkelen van een mediawijze houding door hem bewust te maken en te laten nadenken over de gevolgen van zijn eigen gedrag;
 • De student is digitaal weerbaar in het gebruik van sociale media en technologie en is zich bewust van de gevolgen van online gedrag op persoonlijke en professionele leven;
 • De student weet hoe hij/zij zich moet gedragen op sociale media en met technologie en handelt hier ook naar en weet dat online gedrag uit het privéleven van invloed kan zijn op het professionele leven;
 • De student kan benoemen hoe mijn mediagebruik eruitziet in persoonlijke sferen en op de werkvloer. De student kan benoemen wat de gevolgen zijn van gedrag voor zichzelf en voor cliënten en neemt hier verantwoordelijkheid voor.

 

Te leveren producten

Niet van toepassing.

 

Beginsituatie

Studenten hebben weleens stage gelopen of doen dit op het moment.

 

Vooruitkijken - 20 min

Deel deze casus en laat studenten reageren

Nadia loopt als wijkverpleegkundige stage bij een zorginstelling. Hierdoor komt ze veelal bij de cliënten thuis en verleent ze directe zorg aan de cliënt. Ze heeft goed contact met haar collega’s. Haar collega Ashley vertelt aan haar het volgende: ‘Ik kan het niet helpen: er is een diabetespatiënt met wie ik het heel goed kan vinden. Misschien wel meer dan goed. De manier waarop hij omgaat met de dingen, met zijn leven, die bravoure. Dat steekt me aan, daar word ik echt warm van. En dat heb ik hem laten merken. Nou ja indirect dan. Ik moet bekennen dat ik meer aandacht aan hem besteedde dan aan anderen. Uit zijn reactie maakte ik op dat hij mij ook wel leuk vond. We appen elkaar nu ook stiekem. Ik weet dat het eigenlijk niet mag, maar ik vind hem echt leuk. Appjes sturen kan toch geen kwaad? Ashley verzoekt Nadia dwingend niks te zeggen tegen andere collega’s en hun leidinggevende. Toch zit het Nadia niet lekker. Hoe kan Nadia omgaan met deze situatie? (Bron).

Stel aan de hand van de casus de volgende vragen aan de klas om de voorkennis te activeren:

 1. Wat is er aan hand?
 2. Wat is het probleem?
 3. Heb jezelf in een situatie gezeten die lijkt op die van Nadia? Of die lijkt op die van Ashley?

Kies een edutool die je hierbij vindt passen: Mentimeter (wordcloud, open vraag, stemmen) Answergarden (open antwoorden) Padlet (open antwoorden).

Instructie

Weerbaarheid = goed voor jezelf opkomen, wordt ook wel weerbaarheid of assertiviteit genoemd.

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier voor jezelf opkomen. Er kan zich een situatie voordoen op je werk als (toekomstig) professional waarbij je grenzen moet stellen. Je doet dit dan op een respectvolle manier. Weerbaarheid is iets dat preventief werkt. Dit betekent dat dit ervoor zorgt dat je hiermee eventueel problemen in de toekomst kunt voorkomen. De kans is groter dat geweld stopt als je effectief reageert. Ook voorkomt weerbaar zijn machtsmisbruik of geweldservaringen. Hiervoor is het belangrijk dat je leert voor jezelf op te komen en indien nodig hulp te halen.

Weerbaar zijn als professional tijdens situaties in het toekomstige werkveld waarbij je te maken krijgt met mediatoepassingen is in deze tijd ook relevant en nodig. 

Het kan zijn dat je in het toekomstige beroep te maken krijgt met een situatie waarbij je en weerbaar moet zijn en tegelijkertijd weerbaar moet zijn omdat je te maken krijgt met mediatoepassingen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

Opdracht 1

De student doet deze opdracht alleen en schrijft de antwoorden op papier.

 1. Bedenk drie situaties op je stageplek waarbij je zelf weerbaar moet zijn in een situatie waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door cliënten.
 2. Bedenk drie situaties op je stageplek waarbij de cliënt weerbaar moet zijn in een situatie waarbij er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door collega’s of andere cliënten.
 3. Wat voor soort gedrag kun je bedenken? Maak met de groep een lijst van alle antwoorden die gegeven zijn bij onderdeel a. en b. Zit er overlap in? Wat valt op?

Verzamel de antwoorden van studenten weer door een van de bovengenoemde edutools te gebruiken. Een andere mogelijkheid is om na elke vraag 5 minuten de tijd te geven en studenten in de chat te laten antwoorden.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 2 

Lees de casus door en beantwoord in drietallen mondeling. Laat studenten hiervoor in break-out rooms gaan of laat ze elkaar online opbellen en een vaste tijd afspreken wanneer ze weer terug moeten zijn.

 1. Wat roept deze casus bij je op?
 2. Hoe zou Nadia volgens jou het beste kunnen reageren? Wat kan Nadia doen?
 3. Welke stappen kan Nadia nemen? Wat mag wel en wat mag niet?

 Opdracht 3

Maak drietallen. Twee personen spelen de casus uit en de derde persoon observeert. Speel de casus tussen Ashley en Nadia uit en laat Nadia reageren zoals beschreven in opdracht 2.

Bespreek met elkaar na afloop hoe het ging. De observator deelt de observaties. Wissel van rol.

Speel de casus tussen Nadia en haar leidinggevende uit zoals beschreven in opdracht 2.

Bespreek met elkaar na afloop hoe het ging. De observator deelt de observaties. 

Gebruik hiervoor de break-out rooms in MS Teams. Docent heeft van tevoren de break-out rooms klaar gezet voor drie studenten per room en deelt mee welk drietal in welke room zit.


Verdiepingsopdracht

Ontwerp een stappenplan of protocol waarin je in 5 stappen (ongeveer) samenvat wat je moet doen als je op het werk te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag. Maak de poster of infographic met Adobe Spark, Canva, MS Publisher of een ander programma en lever deze in bij de docent.

Terugkijken - 10 min

Open Flipgrid (of laat studenten via een andere tool zoals screencast-o-matic een video opnemen) en laat de studenten via een zelfgemaakte video van 90 seconden antwoord geven op de volgende vragen. Of open Padlet en laat de studenten antwoord geven op de volgende vragen:

 1. Welke begrippen heb je geleerd? Omschrijf ze in je eigen woorden.
 2. Omschrijf wat je de volgende keer in een soortgelijke situatie moet doen.
 3. Waar heb je nog hulp bij nodig?
 4. Waarover wil je nog meer verdieping?

Gebruik de edutool Wheeldecide om twee studenten hun antwoorden op bovenstaande vragen toe te lichten.

Sluit de les af.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie