JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Formatief handelen #4 | Verschaf denkmodellen

Formatief handelen #4 | Verschaf denkmodellen

Wat is formatief handelen precies en hoe kun je het concreet inzetten in jouw onderwijspraktijk? In deze videoserie legt Max Grootjen dit uit, aan de hand van de tien principes van Rosenshine.

Wat is formatief handelen? En hoe kun je dit concreet inzetten in je lespraktijk? Bij formatief handelen gaat het erom dat je kijkt waar de student nu staat en wat er nodig is om de student verder te helpen. De tien principes van Rosenshine helpen om formatief handelen in te zetten.

Deze vierde video gaat over het verschaffen van modellen. Met modellen verschaffen wordt bedoeld dat je laat zien welke stappen er nodig zijn om tot een oplossing te komen. Dit biedt studenten cognitieve steun bij het leren oplossen van problemen. Door deze stappen inzichtelijk te maken leert de student sneller.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze video's vallen onder de Creative commons licentie

Recent Posts
eduvideo instructievideoeduvideo instructievideo