JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Netwerken maken

Netwerken maken

Studenten zoeken andere studenten die overeenkomsten hebben met hen.

Rol van de docent Pedagoog
Taxonomie van Bloom
Netwerken maken
Geef studenten de opdracht om andere studenten te zoeken die hetzelfde hebben of vinden van het onderwerp. Bijvoorbeeld: maak groepjes met studenten met hetzelfde huisdier. De studenten met hetzelfde huisdier gaan dan bij elkaar staan. Je krijgt dan groepjes hondenmensen, kattenmensen, huisdierhaters, allergische mensen, etc. Je kunt het ook koppelen aan het onderwerp van je les: bijv. competentie waar je goed in bent of techniek die je graag toepast. Studenten moeten overeenkomsten gaan zoeken en komen in beweging. Je kunt deze werkvorm gebruiken om studenten met elkaar over een onderwerp in gesprek te laten gaan, waarna je de werkvorm opnieuw inzet over een nieuw onderwerp. Maar je kunt er ook voor kiezen om op deze manier groepjes te maken, waarin bijv. aan een opdracht wordt gewerkt.
Kerntaak van de docent

• Veilig pedagogisch klimaat scheppen
• Stimulerend leer- en werkklimaat scheppen.

Online Nee
Fysiek Ja
Online kansen
Recent Posts