JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Denken, delen & uitwisselen

Denken, delen & uitwisselen

Stel een vraag en zet studenten vervolgens individueel, in tweetallen en klassikaal aan het werk.

Rol van de docent Didacticus
Taxonomie van Bloom Begrijpen, Onthouden
Denken, delen & uitwisselen

De docent stelt een vraag aan de studenten. De studenten krijgen vervolgens de tijd om individueel na te denken over deze vraag.
Hoe lang de studenten hier de tijd voor krijgen is afhankelijk van hoe moeilijk de vraag is. Vervolgens gaan de studenten in tweetallen of misschien wel in een groep hun antwoord delen.
Uiteindelijk deelt elk tweetal of elke groep hun antwoord met de klas.

Kerntaak van de docent

• Omgaan met verschillen tussen studenten
• Studenten doelgericht aan het werk zetten
• Werkvormen inzetten
• Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Met break-out rooms kun je studenten laten switchen tussen twee- of drietallen.
Als je het liever iets minder klassikaal doet kun je de studenten hun uitkomsten laten verzamelen in een Padlet.

Weten hoe break-out rooms werken? Klik dan hier!

Klik dan hier, als je wilt weten hoe Padlet werkt.

 

 

Recent Posts