JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

6-3-5 brainstorm

6-3-5 brainstorm

In 18 minuten 108 ideeën verzamelen.

Rol van de docent Didacticus, Presentator
Taxonomie van Bloom Begrijpen
6-3-5 brainstorm

Laat zes studenten aan een tafel of in een kring bij elkaar zitten. Iedere student krijgt een vel papier. Het vel papier is verdeeld in 18 vakjes, een matrix van drie kolommen en zes rijen. Laat elke student een vraag of probleem formuleren waarover gebrainstormd wordt. Ze schrijven de vraag of het probleem boven aan het schema. Bijvoorbeeld: Hoe zorg ik dat mijn video zoveel mogelijk mensen bereikt? Hoe kan ik anderen informeren over desinformatie?

De andere studenten krijgen drie minuten om drie ideeën (in de bovenste drie vakjes) te bedenken (tekenen of schrijven mag allebei). Daarna geven de studenten hun vel papier door aan de persoon links van hen. Iedere student bedenkt nog drie ideeën en probeert voorgaande ideeën mee te nemen om zelf op nieuwe ideeën te komen. Dit gaat door tot de vellen vol zijn of de ideeën op. Geef de studenten om de ideeën te bekijken en laat in het groepje elkaar vragen stellen over de bedachte ideeën.

Kerntaak van de docent

• Aandacht vragen
• Activeren leerproces
• Studenten doelgericht aan het werk zetten
• Werkvormen inzetten

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Deze werkvorm kun je ook online of blended goed inzetten. Je kunt de groepjes online laten samenwerken in een gedeeld document, zoals in Google Drive of MS Teams in een Word bestand. Het nabespreken vindt plaats in breakout rooms.

Wil je weten hoe je met MS Teams breakout rooms maakt, bekijk dan deze video.

Recent Posts