JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Nut van netwerken

De student leert het nut van netwerken en brengt zijn eigen netwerk in kaart.

Nut van netwerken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
2/3/4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de les
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid / SLB

Competentie

Communicatie:

 • Gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen.
 • Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren.
 • Edit foto’s en video’s alvorens deze te uploaden.
 • Optimaliseert het effect van verzonden boodschappen door gebruik te maken van de mogelijkheden die toepassingen bieden (zoals bijvoorbeeld hashtags op Twitter).

Thema

Jezelf online profileren

Lesdoelen

 • De student kent zijn eigen netwerk.
 • De student weet hoe hij zijn netwerk kan vergroten.
 • De student kan zijn netwerk strategisch inzetten om doelen te bereiken.

Te leveren producten

Netwerk in kaart

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 15 min

Er wordt wel gezegd dat je ieder mens kunt bereiken binnen 6 handdrukken. Of dat ieder mens tussen de 100 en 200 personen in zijn netwerk heeft. Of het waar is de vraag. Wat we wel weten, is dat ieder mens een netwerk dat elkaar ook weer overlapt waardoor het netwerk uiteindelijk gigantisch is.
Zie hiervoor:

Wat is netwerken?
Het aangaan en onderhouden van relaties die op de een of andere manier betekenis kunnen hebben voor een individu, een groep of systeem

Wat is een netwerk?
Een groep mensen of organisaties die met elkaar verbonden is en/of samenwerkt

Wat is het doel van netwerken?

 • Kennismaken met elkaar en de doelen en werkwijzen van de verschillende organisaties in het netwerk
 • Delen van kennis, informatie en contacten
 • Met elkaar nadenken over doelen en uitvoering van het werk
 • Met elkaar activiteiten ontwikkelen ten bate van het werk
 • Het dienen van persoonlijke of maatschappelijke doelen

Opdracht 1
Bespreek de volgende vragen met studenten klassikaal. Je kunt hierbij Mentimeter of Answergarden gebruiken.

 • Heb jij zicht op jouw netwerk?
 • Hoeveel connecties denk jij dat je hebt in jouw netwerk?
 • Wie van jullie heeft een LinkedInpagina?

 

Opdracht 2

Deel het A4 uit met de opdracht. Geef studenten maximaal vijf minuten om de opdracht uit te voeren. Observeer als docent het proces. Hoe pakken de studenten het aan? Vragen ze het bij elkaar?

Het doel van deze opdracht is om te ervaren dat het delen van de vraag helpt. Je kunt in je eentje niet iedereen kennen

Uitvoering - 30 min

Opdracht 3, optie 1

Laat studenten deze opdracht individueel maken. Geef iedere student een A3 vel en geef de volgende instructie.

 • Gebruik een A3 vel en zet je naam middenin.
 • Trek nu vanuit het midden een lijn van ongeveer 5 cm en plaats daarbij een naam van iemand uit je netwerk. Denk hierbij aan een voorhanden liggend netwerk als familie, vrienden en kennissen, buren , etc, maar ook aan mensen die ziet vanwege je boodschappen, je bankrekening, je oud-docenten en -mentoren, medestudenten, mensen die je op vakantie hebt ontmoet, mensen via je vrije tijd besteding en vrijwilligerswerk, uitgaan, enzovoort.
 • Beantwoord de vragen individueel en teken jouw netwerk op papier.
 • We bespreken de uitkomsten over 15 minuten met de klas.
 1. Hoe ziet jouw getekende netwerk eruit?
 2. Wat heb jij de afgelopen week gehad aan je netwerk?
 3. Wat voeg jij toe aan je netwerk?
 4. Wat doe jij nu aan netwerken?
 5. Hoe kun je je netwerk vergroten?
 6. Hoe kan je je netwerk vergroten?

Door op mensen af te stappen die jouw netwerk interessanter kunnen maken.
Hoe bouw je je netwerkgesprek op?

 1. Introductie:   Waar ben je mee bezig? Wat is je doel? Wat wil je van de ander?
 2. Middendeel:  Informatie uitwisseling, ervaringen.
 3. Afsluiting:     Samenvatten, vervolgafspraak, doorverwijzing. Bedank je gesprekspartner!

Laat de studenten in tweetallen oefenen met het voeren van een 1e (kennismakings)gesprek.

Geef de volgende instructie. Jij gaat je voorstellen aan iemand uit jouw netwerk. Wie ben je en wat wil je van de ander weten?

Bereid dit eerst voor. Zet eventueel een paar steek- woorden op papier. Geef aan je tegenspeler aan wie hij/zij speelt en welke functie die heeft. Oefen 5 minuten. Bespreek kort wat goed en minder goed ging. Draai daarna de rollen om.

Terugkijken - 15 min

Waar denk je dat jij je netwerk voor kan gebruiken de komende week?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie