JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Nut van netwerken

De studenten leren het nut van netwerken en brengen hun eigen netwerk in kaart.

Nut van netwerken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Beamer | Video's uit de les
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Jezelf online profileren.

Lesdoelen

 • De student kan zijn/haar eigen netwerk in kaart brengen;
 • De student kan uitleggen hoe het eigen netwerk kan worden vergroot;
 • De student kan zijn/haar netwerk strategisch inzetten om doelen te bereiken.

Te leveren producten

Netwerk in kaart.

Beginsituatie

Studenten zijn online wel actief, maar gebruiken sociale media niet voor professionele doeleinden.

Vooruitkijken - 15 min

Er wordt wel eens gezegd dat je ieder mens kunt bereiken binnen zes handdrukken of dat ieder mens tussen de 100 en 200 personen in zijn netwerk heeft. Misschien schrik je nu van die aantallen, maar het is in ieder geval zeker dat iedereen een netwerk heeft. Mensen om zich heen waar je op terug kan vallen of die jou verder kunnen brengen.

Wat is netwerken?
Het aangaan en onderhouden van relaties die op de een of andere manier betekenis kunnen hebben voor een individu, een groep of systeem.

Wat is een netwerk?
Een groep mensen of organisaties die met elkaar verbonden is en/of samenwerkt.

Wat is het doel van netwerken?

 • Kennismaken met elkaar en de doelen en werkwijzen van de verschillende organisaties in het netwerk;
 • Delen van kennis, informatie en contacten;
 • Met elkaar nadenken over doelen en uitvoering van het werk;
 • Met elkaar activiteiten ontwikkelen ten bate van het werk;
 • Het dienen van persoonlijke of maatschappelijke doelen.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1
Bespreek de volgende vragen met studenten klassikaal. Je kunt hierbij Mentimeter of Answergarden gebruiken.

 • Heb jij zicht op jouw netwerk?
 • Hoeveel connecties denk jij dat je hebt in jouw netwerk?
 • Wie van jullie heeft een LinkedIn pagina?

Opdracht 2
Laat studenten deze opdracht individueel maken. Geef iedere student een A3-vel en geef de volgende instructie.

 • Gebruik een A3 vel en zet je naam middenin.
 • Trek nu vanuit het midden een lijn van ongeveer 5 cm en plaats daarbij een naam van iemand uit je netwerk. Denk hierbij aan een voorhanden liggend netwerk als familie, vrienden en kennissen, buren , etc, maar ook aan mensen die ziet vanwege je boodschappen, je bankrekening, je oud-docenten en -mentoren, medestudenten, mensen die je op vakantie hebt ontmoet, mensen via je vrije tijd besteding en vrijwilligerswerk, uitgaan, enzovoort.
 • Beantwoord de vragen individueel en teken jouw netwerk op papier.
 • We bespreken de uitkomsten over 15 minuten met de klas.
  1. Hoe ziet jouw getekende netwerk eruit?
  2. Wat heb jij de afgelopen week gehad aan je netwerk?
  3. Wat voeg jij toe aan je netwerk?
  4. Wat doe jij nu aan netwerken?
  5. Hoe kun je je netwerk vergroten?

Door op mensen af te stappen die jouw netwerk interessanter kunnen maken, maar hoe bouw je je netwerkgesprek op?

 1. Introductie:   Waar ben je mee bezig? Wat is je doel? Wat wil je van de ander?
 2. Middendeel:  Informatie uitwisseling, ervaringen.
 3. Afsluiting:     Samenvatten, vervolgafspraak, doorverwijzing. Bedank je gesprekspartner!

Laat de studenten in tweetallen oefenen met het voeren van een eerste (kennismakings)gesprek. Bereid dit eerst voor. Zet eventueel een paar steekwoorden op papier. Geef aan je tegenspeler aan wie hij/zij speelt en welke functie die heeft. Oefen 5 minuten. Bespreek kort wat goed en minder goed ging. Draai daarna de rollen om.

Tip: het in kaart brengen van een netwerk kan ook digitaal. De website www.netwerkinbeeld.nl is makkelijk in het gebruik, maar ook de website www.demensenommijheen.nl werkt goed.


Verdiepingsopdracht

Klasgenoten gaan elkaar voorstellen aan minstens één iemand binnen hun netwerk. Hierbij zoeken ze naar iemand die interessant kan zijn voor een ander. Dit kan gerelateerd worden aan de beroepspraktijk, een eventuele stage of een andere schoolopdracht. Iedereen presenteert een introductie van iemand uit zijn/haar netwerk. De klasgenoot die de connectie gaat maken, gaat op basis van de introductie bedenken welke vragen hij/zij wil stellen. Gebruik daarbij de lesstof.


 

Terugkijken - 15 min

Waar denk je dat jij je netwerk voor kan gebruiken de komende week?

 

Tip: de lessen selfbranding en netwerken waarom? kunnen in combinatie gegeven worden met deze les.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie