JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Samenvatting maken

Samenvatting maken

Samenvatten is een goede manier om overzicht te krijgen en hoofd- en bijzaken te leren onderscheiden.

Rol van de docent Didacticus
Taxonomie van Bloom Begrijpen
Samenvatting maken

De student leest individueel of met de groep een stuk tekst. Laat de student in enkele trefwoorden opschrijven waar de tekst over gaat. Vervolgens bespreken de studenten in tweetallen de tekst en de trefwoorden en vergelijken met elkaar of ze hetzelfde belangrijk vinden. Indien er verschillen zijn bepalen de studenten samen welke woorden toegevoegd of weggelaten kunnen worden. Daarna vraagt de docent een student om klassikaal zijn/haar samenvatting te presenteren. Andere studenten mogen vragen stellen of aanvullingen voorstellen.

Kerntaak van de docent

• Activeren van het leerproces
• Uitleg geven op een heldere manier
• Omgaan met verschillen tussen studenten
• Studenten doelgericht aan het werk zetten
• Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Je kunt studenten laten samenwerken in een breakout room.

Wil je weten hoe je een breakout room maakt, bekijk dan deze video.

Recent Posts