JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Discussie

Discussie

Laat studenten met elkaar discussiëren met argumenten op basis van de geleerde theorie.

Rol van de docent Didacticus
Taxonomie van Bloom Evalueren, Toepassen
Discussie

Verdeel de groep in tweeën. De studenten gaan in groepjes voor- of tegenargumenten bedenken op basis van de opgedane kennis of literatuur. Nadat de groepen argumenten hebben bedacht worden er maximaal 5 studenten uitgekozen per kant om de discussie te voeren. De studenten die niet meedoen in de discussie krijgen de rol van jury. Wie gaat er inhoudelijk in op de tegenpartij? Wie geeft er goede argumenten? Wie kan goed overtuigend overkomen? Naderhand wordt er bepaald welke partij de discussie heeft gewonnen op basis van de argumenten.

Kerntaak van de docent

• Activeren leerproces
• Studenten doelgericht aan het werk zetten
• Leer- en werkprestaties zichtbaar maken

Online Nee
Fysiek Ja
Online kansen

Een online discussie leidt er snel toe dat studenten afhaken. Het is daarom aan te raden om een discussie fysiek te doen.

Recent Posts