JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Jigsaw-methode

Jigsaw-methode

Zaag de stof in stukken en laat studenten in groepjes de stof bestuderen. Laat vervolgens de verschillende groepsleden in nieuwe groepjes hun eigen geleerde deel vertellen.

Rol van de docent Didacticus, Pedagoog
Taxonomie van Bloom Begrijpen
Jig-saw methode

Studenten bestuderen een deel van de stof, leggen de essentie ervan uit aan hun groepsleden en maken gezamenlijk een samenvatting waarbij de stof die de verschillende groepsleden hebben bestudeerd, moet worden gebruikt.

Verdeel het materiaal of de lesstof in een aantal gelijkwaardige en logische delen (maximaal 8), afhankelijk van het aantal studenten in de groep. Zorg dat elk deel onafhankelijk van de andere lesstof bestudeerd kan worden. Maximaal 5 studenten mogen hetzelfde onderdeel bestuderen. Wijs elke student een van de onderdelen toe met de zelfstudieopdracht een samenvatting te maken van de voornaamste (gezichts)punten hierin. Zet studenten die hetzelfde onderdeel hebben bestudeerd (dat zijn er maximaal 5) in groepen bij elkaar. In de groepjes checken de studenten onderling het begrip van de stof. Stel vervolgens zó nieuwe groepen samen dat in elke groep alle onderdelen van de stof zijn afgedekt. Studenten leggen aan hun groepsgenoten uit wat zij bestudeerd hebben, zodat uiteindelijk de hele stof wordt besproken en samengevat.

Kerntaak van de docent

• Stimulerend leer- en werkklimaat scheppen.
• Studenten doelgericht aan het werk zetten.
• Werkvormen inzetten.

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Door gebruik te maken van break-out rooms kunnen de verschillende groepjes online met elkaar samenwerken.

Wil je weten hoe je break-out rooms maakt, klik hier!

Deze werkvorm is een goede combinatie met de werkvorm Stam-Expert.

Met dank aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Recent Posts