JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Smartphonegebruik in het verkeer

De studenten denken na over het gebruik van een smartphone op de fiets en over multitasken in het algemeen. Vervolgens maakt de klas vanuit zijn eigen belevingswereld een mediacampagne over de gevaren van smartphonegebruik in het verkeer.

Smartphonegebruik in het verkeer
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

 • De student kan eigen patroon in mediagebruik benoemen;
 • De student kan uitleggen wat de consequenties kunnen zijn van smartphonegebruik in het verkeer;
 • De student heeft een mening gevormd over het gebruik van smartphones in het verkeer.

Te leveren producten

Mediacampagne plan over smartphones in het verkeer.

Beginsituatie

De student staat niet stil bij de gevolgen van het gebruiken van smartphones of andere devices in het verkeer.

Vooruitkijken - 10 min

Open de les met onderstaande citaten van Paul Kirschner’s column in De Volkskrant.

“Wat wij wel kunnen, als informatieverwerkende wezens met maar 1 brein, is schakelen tussen taken die ons denken vereisen: zogenoemde task switching. Maar schakeling tussen taken brengt drie problemen met zich mee die allen ons handelen negatief beïnvloeden.

Ten eerste leidt het schakelen tussen taken tot het maken van meer fouten bij de het uitvoeren van de taken. Ten tweede leidt schakelen tot het gebruik van meer tijd om de taken uit te voeren. En ten slotte leidt het schakelen tot een verlies aan concentratie en waarneming”, Volkskrant, december 2016.

Bespreek de volgende vragen met jouw studenten:

 • Wie gebruikt er wel eens zijn smartphone op de fiets?
 • Waar gebruik je je telefoon dan voor?
 • Heb je dan het gevoel dat je dan altijd gefocust bent op de weg? Zo ja, waar merk je dat aan? Zo nee, waar merk je dat aan?
 • Wie heeft wel eens een gevaarlijke situatie gezien of meegemaakt in het verkeer doordat jij of de ander op zijn smartphone zat?

Deze vragen kunnen eventueel in Mentimeter of Answergarden gezet worden.

Uitvoering - 40 min

Opdracht 1

In deze opdracht gaan de studenten hun vrienden overtuigen om voortaan geen smartphone meer te gebruiken op de fiets. De student gaat met klasgenoten een campagne ontwikkelen door slogans te bedenken en posters en video’s te maken.

Er wordt eerst klassikaal besproken welke producten de klas wil maken. Aan de hand van de inventarisatie worden er groepen gemaakt en krijgt elke groep één product om te ontwikkelen. Benadruk dat het belangrijk is dat de producten met elkaar één campagne vormen en dus op elkaar moeten worden afgestemd. Dit kan gebeuren door studenten aan te wijzen die daar controle op houden of door de docent zelf.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Toon de campagne van de Rijksoverheid. Vraag vervolgens aan de studenten:

 • Heb jij deze campagne voorbij zien komen?
 • Wat vind je van de tekst?
 • Wat vind je van de poster?
 • Zou je luisteren naar de slogan?

Aan de hand van de feedback die wordt gegeven, gaan de studenten een verbeterde versie maken van de campagneposter. Dit kan gedaan worden door de huidige poster op te slaan en te bewerken of door vergelijkbaar materiaal te gebruiken met een tool zoals Canva.


Verdiepingsopdracht

Bij de opening van de les hebben jullie gehoord hoe Paul Kirschner denkt over multitasken en daarmee ook zijn mening over het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets onderbouwd. Ga op zoek naar minstens twee andere bronnen die Paul Kirschner tegenspreken. Je leest of bekijkt de onderbouwing die wordt gebruikt en je geeft antwoord op het volgende:

 • Welke argumenten worden aangehaald?
 • Waar heb je de informatie vandaan gehaald?
 • Wat zegt de bron over de waarde van de informatie?
 • Zijn de argumenten van Paul Kirschner hiermee onderuit gehaald?

 

Terugkijken - 10 min

Laat de studenten hun campagne presenteren en laat ze hun klasgenoten overtuigen dat de campagne die zij hebben bedacht inhoudelijk het beste is.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie