JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Kwaliteit van het nieuws

Dagelijks krijg je heel veel nieuwe informatie tot je. Bij sommige berichten kun je verbaasd zijn over het nieuws. Hoe kan dat? Waarom zit dat zo? De studenten gaan in deze les op zoek naar informatie over TikTok en leren welke kenmerken invloed hebben op de kwaliteit van het nieuws.

Kwaliteit van het nieuws
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Nederlands | SLB

Competentie

Informatie vinden.

Reflecteren op mediagebruik.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Betrouwbare informatie vinden.

Lesdoelen

  • De student kan aan het einde van de les uitleggen wat een datum, bron en schrijver zeggen over gevonden informatie;
  • De student kan aan het einde van de les tenminste drie van de zes tips over TikTok herhalen;
  • De student kan online samenwerken met de educatieve tool Padlet.

Te leveren producten

Artikelen die zelf zijn gezocht en geordend op basis van een gegeven kenmerk.

Beginsituatie

Studenten maken actief gebruik van sociale media maar zijn in mindere mate zich bewust van de manier waarop ze er gebruik van maken. Studenten zien de gevaren van bepaalde sociale media (nog) niet in.

Vooruitkijken - 10 min

Open de les door te vragen wie in de klas dagelijks gebruik maakt van TikTok. Deze vraag kan bijvoorbeeld gesteld worden met Mentimeter.

  • Wat wordt er zoal gekeken op TikTok?
  • Wie gebruikt het medium om vooral zelf video’s te posten?
  • Zijn zij wel eens iets tegengekomen waar ze van schrokken?

Uitvoering - 40 min

Vertel de klas dat jullie het gaan hebben over het gebruik van sociale media. Geef de studenten de opdracht om online te zoeken naar nieuws over TikTok. Wat kunnen de studenten allemaal vinden? Laat ze de linkjes naar artikelen uploaden op een gezamenlijke Padlet.

Vraag de studenten vervolgens om in groepsverband de gevonden artikelen te bespreken. Wat hebben ze gevonden? Nadat de studenten elkaar hebben geïnformeerd over de gevonden informatie krijgt elke groep een taak:

  • Groep 1 deelt de artikelen in op datum. De meest actuele komt bovenaan te staan.
  • Groep 2 deelt de artikelen in op het soort medium. Is de bron een website of heeft de gevonden informatie bijvoorbeeld in een krant gestaan?
  • Groep 3 deelt de artikelen in door te kijken naar de bronnen die worden genoemd in de tekst. Hoeveel andere bronnen zijn er gebruikt voor dit artikel? Het artikel met de meeste bronnen komt bovenaan te staan.
  • Groep 4 deelt de artikelen in door te kijken naar de schrijver. Wordt de naam van de schrijver genoemd? Verdeel de artikelen eerst door een groep aan te maken met alle artikelen waarbij de schrijver niet wordt genoemd en dan met artikelen waarbij de schrijver wel wordt genoemd. Het is ook een mogelijkheid om de studenten te laten zoeken naar de schrijver. Heeft de schrijver vaker over een vergelijkbaar onderwerp geschreven?

Tip: het indelen van de artikelen kan ook digitaal worden gedaan door de studenten zelf een Padlet te laten maken.

Nadat de artikelen op verschillende manieren zijn ingedeeld, vindt er een gesprek plaats met de klas. Waarom zijn de artikelen zo ingedeeld? Wat zegt dit over de artikelen? Wat zegt dit over de informatie? Kan er één artikel of meerdere artikelen worden gekozen die de studenten het meest vertrouwen? En waarom is dat?

Bespreek vervolgens één van de artikelen inhoudelijk. Wat staat er in het artikel en kunnen de studenten zich erin vinden? Is het herkenbaar? Wat komen de studenten zelf tegen op TikTok? Bespreek vervolgens de zes tips van Mediawijzer. Welke van deze tips vinden de studenten herkenbaar? Wat doen zij al op die manier en wat zouden ze na het lezen van de artikelen aanpassen?


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Geef de studenten instructies over hoe ze het beste kunnen zoeken. Wijs op specifieke zoektermen en leg uit dat kleine woorden niet door zoekmachines worden meegenomen (denk aan: de, van, etc). Het is ook een mogelijkheid om uit te leggen hoe ze het meest actuele resultaat te zien krijgen. Laat op het digibord zien dat je bij Google kan kiezen voor ‘Tools’ en vervolgens bij ‘elke periode’ kan aangeven of de resultaten bijvoorbeeld alleen van de laatste week zijn.

Het is ook mogelijk om de bronnen zelf aan te dragen:


Verdiepingsopdracht

Laat de studenten een vergelijking maken met andere sociale media. Welke gevaren die worden genoemd in de artikelen gelden ook voor andere sociale media? De bevindingen kan je de studenten laten presenteren door ze bijvoorbeeld een infographic te laten maken met Infogram, Easelly of met Canva.


 

Terugkijken - 10 min

Kijk terug op de les door de studenten te laten samenvatten wat ze hebben geleerd en wat ze het meeste bij is gebleven. Zouden zij nu minder gebruik maken van TikTok? Of instellingen aanpassen? En wat hebben ze geleerd van de manier van zoeken en informatie verwerken?

Verzamel alle antwoorden op het bord via Mentimeter.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie