JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Rode kaart

Rode kaart

Zorg met deze werkvorm ervoor dat de discussie voor iedereen interessant blijft!

Rol van de docent Pedagoog
Taxonomie van Bloom Toepassen
Rode kaart

Alle groepsleden krijgen voordat de discussie begint een rode kaart. Iedereen legt de rode kaart voor zich op tafel en de discussie start. Als de studenten de discussie niet interessant meer vinden of vinden dat er herhaling optreedt, dan schuiven zij de rode kaart naar voren. Als er drie rode kaarten midden op tafel liggen dan wordt de discussie gestopt, vat de persoon die als laatste de rode kaart naar voren heeft geschoven de discussie samen en wordt er met de groep overlegd hoe de discussie verder moet gaan.

Kerntaak van de docent

• Veilig pedagogisch klimaat scheppen
• Stimulerend leer- en werkklimaat scheppen.

Online Ja
Fysiek Ja
Online kansen

Online kan je werken met handen opsteken. Als er drie handen zijn opgestoken stopt ook de discussie.

Deze werkvorm komt uit het grote werkvormenboek

Dirkse-Hulscher & Talen, 2012. Het grote werkvormenboek, p. 111

Recent Posts