JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Video-cv 5 | Een video opnemen

De studenten maken met behulp van een eerder gemaakt script een video om te solliciteren naar een stageplek.

Video-cv 5 | Een video opnemen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Device per student of camera
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Video-cv.

Lesdoelen

  • De student heeft aan het eind van de les een video opgenomen;
  • De student kan tips en tops geven aan andere studenten over een video-cv.

Te leveren producten

Een motivatie video.

Beginsituatie

De studenten hebben tijdens de afgelopen vier lessen geleerd wat een video-cv is en hoe deze gemaakt kan worden. Ze hebben een script bij zich en zijn klaar om te beginnen met het opnemen van de video’s.

Vooruitkijken - 5 min

Start de les met een korte terugblik op de gemaakte scripts. Is iedereen er klaar voor om vandaag de video’s te gaan opnemen? Ziet iedereen er representatief uit?

Uitvoering - 50 min

Opdracht 1

In kleine groepen oefenen de studenten door hun tekst voor te dragen. Ze geven elkaar tips en tops.

Opdracht 2

In kleine groepen gaan de studenten de video’s opnemen. Ze gaan naar verschillende ruimtes/plekken om te voorkomen dat er andere groepjes door de opname heen praten. De studenten helpen elkaar door elkaar te filmen. Als het lukt is het fijn om alles in één opname te vertellen. Lukt het studenten niet om alles in één keer te vertellen, dan worden er losse takes opgenomen van losse stukjes.

Opdracht 3

De groepjes die klaar zijn met het opnemen kunnen gaan editen. Handige edit software is voor Apple iMovie en voor Android Youcut. Mochten studenten zelf met andere software werken, kun je dit ook toelaten.

Belangrijk om nog te bespreken is hoe de video’s worden verspreid. Je kunt deze video laten zien over hoe een video op YouTube privé/verborgen gedeeld kan worden. Ook kan er worden gekozen voor het delen via Whatsapp, mail, wetransfer, etc. Sommige scholen hebben hier een platform voor, dat kan hier ook voor worden gebruikt.

Terugkijken - 5 min

Bespreek met de klas hoe het is gegaan. Hoe was het om video’s op te nemen? Zijn ze gelukt? Vond je het leuk om te doen?

Tot slot kun je via Mentimeter vragen of de studenten de lessenreeks willen beoordelen. Hoe vonden studenten het om een video cv te maken? Zouden studenten dit vaker doen?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie